Uitleg digitaal wedstrijdformulier voor spelers en Non-Playing-Captains

Met ingang van 1 augustus gaat we de landelijke competitie en de Afdelingscompetitie Holland-Noord definitief over naar het DWF (digitale wedstrijdformulier) en worden alle competitie-uitslagen en standen daarin vastgelegd. Papieren wedstrijdformulieren worden dan niet meer gebruikt. (Je kan deze wel als hulp gebruiken bij het opschrijven van de standen.)

Het DWF vind je in de NTTB app en deze kun je hier downloaden. Om het DWF in te vullen moet je je als gebruiker aanmelden en inloggen in de App.

Invoeren van uitslagen
Er zijn twee manieren voor het invoeren van wedstrijdgegevens: op één telefoon/tablet door één team, of op meerdere door beide teams. Stem dit met je teamgenoten en tegenstander vooraf af.

Optie 1:
Op één telefoon/tablet door één team
• Het juiste wedstrijdformulier kiezen|
• De teamopstellingen van beide teams invoeren
• Alle game uitslagen invoeren

Optie 2:
Op meerdere telefoons/tablets. Meerdere spelers voeren uitslagen in.
• Alle spelers die in het DWF uitslagen willen invoeren dienen het juiste en dus hetzelfde
wedstrijdformulier te kiezen en dezelfde teamopstelling.
• Beide teams voeren de teamopstellingen goed in op hun eigen telefoon/tablet.
• Daarna kunnen uitslagen ingevuld worden. Je neemt de uitslag van de voorgaande ingevoerde
set(s) over door op het groene vinkje te klikken. Daarna kan je de volgende set invullen.

Bevestigen van uitslagen (voorheen: de handtekening)
• Na afloop van de wedstrijd rondt één speler van het ene team het DWF volledig af door
eventuele opmerkingen in te voeren en het formulier te verzenden. Daarna zijn geen
wijzigingen meer mogelijk.
• Daarna gaat één speler van het andere team op zijn eigen telefoon/tablet naar NTTB App
– ‘Mijn Wedstrijden’. Hier plaatst de speler eventuele opmerkingen of ‘niet akkoord met
uitslag’, met vermelding redenen. Vervolgens bevestigt de speler het formulier.
• De wedstrijdsecretaris en de competitieleder zien eventuele opmerkingen en kunnen actie
ondernemen.
• Als het andere team niet bevestigt kan de wedstrijdsecretaris wel verder. De competitieleder
behandelt dit als een ‘niet ondertekend wedstrijdformulier’ conform de afspraken binnen de
betreffende competitie.

Wat moet ik doen als de tegenstander niet komt dagen?
Het aanwezige team kan op het scherm ‘indeling teams’ de knop ‘team niet gekomen’ gebruiken met
een opmerking in het daarvoor bestemde veld.

Hoe vul ik het in als een team niet compleet is?
Wanneer een team incompleet is, worden bij de teamopstelling alleen de spelers opgegeven die wel
spelen. Het incomplete team kan in het opmerkingenveld een toelichting plaatsen.

 

Algemene opmerkingen
• Het team is zelf verantwoordelijk dat de opgestelde spelers speelgerechtigd zijn.
• De begeleiding van jeugdteams is verplicht. Als een team geen begeleider heeft, moet dit
als opmerking geplaatst te worden.|
• Heb je geen internet, vul dan na afloop (elders) in en stem dit af met het andere team.
Opmerking: Internet is alleen nodig voor het kiezen van het juiste wedstrijdformulier, het
maken van de opstelling, het indienen van de uitslag en het bevestigen door een speler of
Non-Playing-Captain (NPC) van het andere team. Tussentijds kan het formulier offline
ingevuld worden. Het overnemen van uitslagen die door een andere speler zijn ingevoerd
werkt dan niet.
• Heb je geen smartphone in je team, maak dan gebruik van een NPC. Ieder NTTB-lid kan
NPC van een team zijn. Dit hoeft dus niet per se een speler te zijn die op de teamlijst
staat. Het mag ook een lid van een andere vereniging zijn. De wedstrijdsecretaris van je
vereniging kan een NTTB-lid of zichzelf als NPC aanstellen.
• Bij wedstrijden met scheidsrechter (eredivisie + 1e divisie heren) mag alleen de
scheidsrechter invullen (de teams niet). De beide teams bevestigen wel de uitslag.
• Instructie digitale telborden, klik hier.

Voor andere vragen over het DWF ga je naar de Helpdesk
Voor andere vragen over de competitie naar je wedstrijdsecretaris.

Tips
• Met de NTTB App op je telefoon heb je je (digitale) ledenpas altijd bij de hand. Hier vind je
informatie over je lidmaatschap: leeftijdscategorie, club(s), licenties, rating en ranking, en
eventuele functies.
• In de NTTB App zit een planningsmodule om het speelschema met je teamgenoten af te
stemmen en het seizoen daarmee in te plannen
• Na registratie kun je zelf je e-mailadres beheren in de NTTB App en ook je
privacygegevens instellen.
• In de berichten vind je actueel nieuws. Je kunt ook gebruik maken van de links in de
NTTB App om tafeltennisinformatie op te zoeken.
• In de NTTB App vind je informatie over je eigen club, maar ook over andere clubs, zoals
speellocaties en competitie-informatie.
• Via Help kun je vaak een verdere toelichting krijgen.