RoTo competitie – reglement

naar: RoTo stand/programma
Doel:
   De RoTo competitie is ingesteld met de volgende doelen

1) spelers van alle sterktes tegen elkaar te laten spelen. Om zwakkere spelers winstkansen te geven tegen sterkere spelers zijn er handicaps ingesteld waarbij de sterkere spelers punten moeten voorgeven.
2) Onze sport levend te houden gedurende de periodes dat de reguliere competities stil liggen.
Speelperiode:  De RoTo competitie wordt in principe gespeeld in de periodes dat de gewone (NTTB) competities stil liggen. Voor teams die niet aan de NTTB competities meedoen kunnen mogelijk wel wedstrijden worden vastgesteld gedurende de NTTB-competitie perioden.
Teams:  Teams bestaan uit 2 spelers (duo teams). Deelnemers kiezen zelf een partner en schrijven in als team. Eventueel kan een 3e speler worden ingeschreven. 
In een wedstrijd spelen wel dezelfde 2 spelers alle wedstrijden, ook het dubbel.

Speelavond: de speelavond is in principe dinsdag. Ook wordt er in principe tegen één ander team gespeeld. Dat betekent dus dat iedere speler 2 enkelpartijen speelt en een dubbel. Om de competitie tijding te kunnen beëindigen kan het voorkomen dat incidenteel 2 wedstrijden moeten worden gespeeld. Dit betekent dan dat er in totaal 4 enkelpartijen en 2 dubbels per speler zal worden gespeeld. De organisatie zal er alles aan doen om dit zo weinig mogelijk te doen voorkomen.
In uitzonderlijke gevallen kunnen wedstrijden op een andere avond worden gespeeld dan in het programma is vastgesteld. Uiteraard in overleg met de tegenstander en de organisatie. De voorkeur gaat echter uit naar het vinden van een invaller zodat de wedstrijd op de vastgestelde datum kan plaatsvinden.
Telling: De wedstrijden gaan in “best of three” tot 21 punten per game

Serveren: Door middel van loting wordt bepaald wie met serveren begint in de  eerste game. De service wisselt bij 5 punten. Bij de eerste service is het aantal keer dat geserveerd wordt afhankelijk van de handicap. Voorbeeld: Als speler A een handicap heeft op speler X van 7 punten wordt door de speler die de toss heeft gewonnen slechts 3 keer geserveerd. Daarna gaat het over op 5 keer per speler.
Derde game:  Bij de dubbels wordt van speelhelft gewisseld als de som van 20 is bereikt.
Invallers: Als een speler onverhoopt niet kan spelen zorgt hij/zij ZELF voor een invaller. De invaller is bij voorkeur een speler waarvoor een handicap is vastgesteld.
Handicaps: De handicaps worden door de organisatie bepaald aan de hand van de vorige RoTo competitie of eventueel aan de resultaten in de reguliere NTTB competitie (Elo rating). Gouden stelregel is dat in de navolgende competitie de handicaps van kampioenen worden verzwaard en die van de laatst geëindigden lichter worden gemaakt om de verschillen steeds zo klein mogelijk te houden en waarmee (hopelijk) wordt voorkomen dat een team 2 keer achtereen kampioen wordt. De handicap bij dubbels wordt verkregen door alle onderlinge handicaps van de enkels bij elkaar op te tellen dan wel af te trekken. De uitkomst wordt gedeeld door 4 en altijd naar boven afgerond.
De organisatie heeft het recht om, indien noodzakelijk, handicaps aan te passen.
Programma: Voor de aanvang van de RoTo competitie zal een volledig programma aan de deelnemers worden verstrekt (per e-mail)
Punten: Iedere gewonnen game is een punt. Dus een wedstrijd in 3 games geeft voor de winnaar 2 punten en voor de verliezer 1 punt.

Uitslagen en standen De uitslagen en standen zullen zowel op de website als op het prikbord. (www.ttvtov.nl) worden vermeld.
Inschrijfgeld en  Prijzen: Het inschrijfgeld is € 6.00 per deelnemer. Dat wil dus zeggen dat teams bestaande uit 3 personen dus ieder € 6.00 verschuldigd zijn. Het totaal aan inschrijfgeld én de gelden beschikbaar gesteld door sponsors t.w.
“SEA-YOU Hotel” en de “Club van 50” zullen worden verdeeld over de spelers van de 3 teams die bovenaan eindigen

Bovendien is de wisselbeker voor het 1ste geëindigde team.
Als een team van 3 spelers in de prijzen valt dan zal het prijzenbedrag uiteraard gelijkelijk over de 3 spelers worden verdeeld.
Met ingang van de competitie 2023-2024 zal ook voor de winnaar van het hoogste percentage gewonnen games een prijs ter beschikking komen. De stand hiervan zal steeds op de website worden bijgehouden
Wie kunnen deelnemen aan deze competitie
Alle seniorleden van TOV en ook oudere jeugdleden.
Voor verdere informatie contact opnemen met Tom Braams.