Lid worden


INSCHRIJF FORMULIER

Belangstellenden kunnen 5 keer gratis kennismaken. Daarna is er de keuze uit onderstaande lidmaatschappen. (Dit geldt alleen voor hen die niet eerder lis zijn geweest van TOV)

Achternaam:
Voorletters: Voornaam:    
Straat: Nr: Postcode:
Woonplaats: e-mail:
Tel.nr.: Mobiel:
Geboorte datum Aanvang lidmaatschap

Kruis onderstaand het gewenste lidmaatschap aan:

JUNIOREN
 Niet competitie spelend
 Competitie spelend
SENIOREN
 Niet competitie spelend
 Competitie spelend
 Lidmaatschap van de Club Van Vijftig (donateurs)

Een lidmaatschap geeft je ook toegang tot training en bijvoorbeeld deelname aan de interne RoTo competitie en de NTTB competitie.)
Zie de website voor de contributie bedragen (info pagina contributies).
Verenigingswerkzaamheden: voor een goed functioneren van onze vereniging kan op de leden een beroep worden gedaan om enige werkzaamheden voor de club te verrichten.
Privacyreglement TOV: met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals die op de website van TOV (www.ttvtov)

AKKOORD betrokkende:

 

AKKOORD ouder/verzorger (voor leden onder 18 jaar):

 

druk dit formulier af, vul de gevraagde gegevens in en mail naar wss@ttvtov.nl of overhandig het aan een van de bestuursleden.