Het slotfeest op zaterdag 28 mei werd, hoe toevallig, door 28 man bezocht. De BBQ was  weer van keurslager-kwaliteit en dankzij de voortreffelijke braai-man Arnold Geerlings sr. was er sprake van een mooie en constante aanvoer van fijne mondvoorraad.

De smulpartij werd vooraf gegaan door de laatste ronde van de RoTo competitie, een extra ALV i.v.m. de nieuwe statuten en de huldiging van de RoTo-winnaars. De RoTo uitslagen en eindstanden vinden jullie elders op de website.

Hoogtepunt was natuurlijk voor Patrick Vink die weer eens zijn lijflied “Manuela” ten beste bracht. Ik heb even geen idee hoe lang geleden het was dat hij ons dit lied meerdere malen aan de bar uit de keel deed glijden. Onderstaand een deel van het lied en enkele foto’s. (Mijn oproep  voor meer foto’s heeft helaas nog geen resultaat opgeleverd)
Het was wel een leuke avond!
Even, maar belangrijk voor het welslagen van de avond, nog de mensen die een speciale dank verdienen:
Marijke van Sas, Hans Konings, Lydia Haveman, Esmee Valk, Arnold Geerlings sr, Arnold Geerlings jr (SeaYou Hotel), de club van 50 en verder iedereen die ik vergeten ben.