Club Van 50

Club van 50…
Naast de diverse lidmaatschappen zoals onder zijn genoemd kent TOV ook de “Club van 50”. Een aantal donateurs vormen samen deze club die al sinds de oprichting onder voorzitterschap van Arnold Geerlings sr staat. De club is opgericht toen de gangbare munt nog de gulden was. De leden betaalden toen 50.00 gulden per jaar. Met de komst van de Euro werd dit bedrag € 35.00 maar de naam bleef gehandhaafd. De doelstelling van de club was oorspronkelijk de aanschaf van goederen die niet direct verband hielden met het tafeltennis zelf. Zo werd bijvoorbeeld koffiezet- en frituurapparaten aangeschaft. Gaandeweg werden ook wel gelden besteed aan doelen die dichterbij het tafeltennis stonden. Dit alles echter onder controle en verantwoording van Arnold Geerlings sr. Steeds worden nieuwe leden voor deze club gezocht en gelukkig ook wel gevonden, maar uiteraard is er altijd verloop.
Het streven is om jaarlijks een tafeltennis toernooi te spelen voor de leden van de “Club Van 50
Als je TOV een warm hart toedraagt en je wilt de club steunen neem dan contact op met een van de bestuursleden of direct met Arnold Geerlings sr.