Historie van TOV

OPRICHTING
TOV werd opgericht op 14 februari 1950. De reden van de oprichting was  dat er vanuit een RK-jeugdvereniging behoefte bleek te zijn aan een tafeltennisclub. De oprichters en het eerste bestuur waren resp. Cor Warmenhoven (secretaris), Wim v.d Holst (penningmeester) en Jan v.d. Zalm (voorzitter). Ook Gerard Koelewijn en a\Kees v.d. Weijden hebben destijds aan de oprichting bijgedragen.

NAAM
In het begin werd de naam T.O.G. (Tot Ons Genoegen). Enkele jaren na de oprichting meende de RK-kerk dat de vereniging maar op eigen benen moest staan en toen werd er gekozen voor RKTTV T.O.V. (Tot Ons Vermaak). Of de naamsverandering een rancuneus karakter had is niet meer te achterhalen.

VOORZITTERS
Volgens de overlevering zijn na Jan v.d. Zalm de volgende personen voorzitter geweest: P.J. v.d. Ploeg (1953-1960), Wim Augustinus, Martien v.d. Weijden, Arnold Geerlings, Henk v. Dijk, Jan Does en Chris Andree.

SPEEL LOCATIES
Die jeugdvereniging had een clubhuis met de naam Het Juvenaat. Eigenlijk een wat vreemde aanduiding omdat volgens Wikipedia een juvenaat een kleinseminarie van een kloosterorde of congregatie was. Anderzijds hangt juvenaat samen met juveniel
wat jeugdvorm betekent. Hoe dan ook in Het Juvenaat werden verschillende activiteiten mogelijk gemaakt zoals kaarten, dammen, schaken, biljarten en dus ook tafeltennis. Het stond naast de RK-kerk op de plaats die nu het Verkadeplein wordt genoemd.

Het gebouw had eerder dienstgedaan als clubhuis van de Tennis-vereniging Noordwijk en werd verplaatst naar genoemde plek. Fanfarekorps Excelsior repeteerde er en ook de bibliotheek was er ondergebracht. Op zich allemaal nogal onbegrijpelijk omdat het gebouw bestond uit 2 zaaltjes waar per ruimte nauwelijks 1 tafeltennistafel kon staan en waarachter dan nog maar 1 meter speelruimte was. Dat was toen officieel ook al niet toegestaan, maar omdat TOV nog maar net was opgericht gaf de Bond er een speciale toestemming voor.
Het gebouw is voor TOV vanaf 1950 tot 1962 de thuisplek gebleven. Het gebouw is pas in 1972 afgebroken wat op zich nog een wonder was omdat de staat waarin het tijden-lang verkeerde deplorabel genoemd kan worden. Zo is op Google de volgende omschrijving te vinden: Als de sloper niet langs was gekomen, was het gebouw wel door de houtwormen en boktorren opgevreten.
Van 1962 tot 1963 werd er op een tijdelijke locatie gespeeld en van 1963 tot en met 1977 was de gymzaal aan de Bronckhorststaat het onderkomen.
In november 1977 betrok TOV de huidige locatie aan de Nieuwe Zeeweg 73 dat dus al 45 jaar met trots het “Eigen Home” wordt genoemd. Ook hier weer in het bijgebouw van de RK-kerk Maria ter Zee. Zo blijft toch weer een verbondenheid met de kerk bestaan.
CLUBBLAD “DE LOEP
In september 1971 verscheen het eerste clubblad met de naam “De Loep” De lay-out was apart: A4 formaat maar in de lengte gevouwen. Vanuit de Tafeltennisbond kwam onderstaande reactie:
reactie ttbond op 1e loep
      

kaft loep

 

Ergens in de 80er jaren werd gekozen voor een andere lay-out dat gehandhaafd bleef totdat de moderne media nieuwsfeiten e.d. veel sneller wereldkundig konden maken via o.a. e-mails, facebook en website enz.
In februari 2004 verscheen het laatste nummer.

PRESTATIES DOOR DE JAREN HEEN
Als nieuwe vereniging moest je dus in de laagste klasse beginnen. Dat was in 1951 de 4e klas. Het competitie spelen was even wennen, maar in de competities van 1952-1953 werd het eerste team kampioen. Verantwoordelijk daarvoor waren

vlnr: Gerard Turk, Cees v.d. Weijden en Jan v.d. Zalm. 

 

 


Toen was het spelen in licht gekleurde shirts kennelijk nog geen bezwaar.

In de loop der jaren wist TOV zich steeds verder op te werken totdat het in 1967 het op één na hoogste niveau van Nederland wist te bereiken. Verantwoordelijk waren Peter Turk, Ted v.d. Ploeg (toen nog regelmatig Theo genoemd) en Ruud Alkemade.
Wat volgde waren wedstrijden overal in het land met moeizame reizen. TOV bleef op hoog niveau spelen.

vlnr: R.Alkemade, Ted v.d. Ploeg en Peter Turk

In 1972 werd opnieuw de hoofdklasse bereikt. TOV bestond toen uit
Ted v.d. Ploeg, Ruud Alkemade en Goof v.d. Hoorn

Kampioenen worden gehuldigd door voozitter Martien v.d. Weijden(r). verder vlnr: Goof v.d. Hoorn, Ruud Alkemade en Ted v.d. Ploeg

 

Behalve de heren beschikte TOV ook over een sterk damesveld. In 1977 werd het meisjesteam van TOV kampioen van Nederland met Ineke Puyk, Angelique v.d. Bosch en Karin de Haas.

In de 80er jaren werd tafeltennis allengs populairder. Er kwamen meer klassen en om de top te bereiken werd het steeds moeilijker en dus werd het landelijke niveau lange tijd niet gehaald. Tot 1989 een ommekeer kwam.
– 1989 voorjaar: 4e divisie Guy Noordink, René Ruigrok en Robert v. Cooten helaas maar eenmalig. Noordink vertrok naar de USA en v. Cooten ging elders spelen.
1993 voor- en jaarcompetitie speelden zowel het dames team (Susan Lemain, Yvonne de Ridder, Tara v. Beelen) als de heren(Guy Noordink, Timo v.d. Voort,          Wilco Lucas) in de landelijke 4e divisie en wisten zich daarin te handhaven.
De teams vielen helaas uiteen en moesten de landelijk plekken opgegeven worden.
1994 voorjaar: Jeugd meisjes: kampioen landelijke B klasse.
1995 voorjaar: Jeugd meisjes: degraderen naar landelijk B. De meisjes bleven wel landelijk actief maar rond de eeuwwisseling kwam daar ook een eind aan. De meisjes werden dames en vlogen uit in diverse richtingen….

Tot 2003 werd bij de senioren in verschillende samenstellingen steeds regionaal gespeeld met o.a. Guy Noordink, Max Herold, René Ruigrok en Hans Possemis. Zij brachten het tot de hoofdklasse in 2003
In  2005 kwam een nieuwe lichting over van de junioren waar deze bij de jeugd al tot hoge landelijke klasse had gespeeld. Het waren Dylan Kret, Mark Spaargaren, Gerwin v. Schie en aanvankelijk ook Stephan v. Leeuwen. Deze wisten gaandeweg te stijgen tot landelijke klassen 3e en zelfs 2e divisie. Dat was van de najaarscompetitie 2007 tot en met de voorjaarscompetitie van 2012. Vijf topjaren en dus 10 competities met thuis-wedstrijden die goed bezocht werden waarbij broodjes rookworst of gehaktbal gastronomische hoogtepunten waren.

Het team won ook nog twee keer de prijs van het beste Noordwijkse sportteam in 2005 en 2007.

Toen het team uiteen viel omdat Gerwin richting Utrecht vertrok, Mark Spaargaren verhuisde naar Capelle a/d IJssel en Dylan ging spelen bij het Amsterdamse US, viel TOV weer terug tot op regionaal niveau. Vlnr: Dylan Kret, Lennart Ruigrok (coach), Mark Spaargaren en Gerwin van Schie

Dit stuk is tot stand gekomen met medewerking van:
Ted v.d. Ploeg, Gerard Turk en Arnold Geerlings sr.

opmerkingen, aanvullingen etc graag richten aanTom Braams