Alle activiteiten liggen weer stil.

Voorzitter Chris Andree bevestigt sluiting TOV-zaal

Beste TOV’ers,

Bij schaken bestaat er zoiets als remise door herhaling van zetten. Bij dammen heeft degene die niet meer kan zetten, verloren. Waar we nu staan met tafeltennis en andere binnensporten weet ik niet. Voorlopig zijn we dus weer dicht tot 14 januari.
Ik besluit maar met een paar positieve berichten:
  • De gemeente heeft de toegekende subsidie over 2020 van €4500 vastgesteld, en voor 2022 de aangevraagde subsidie van €4500 voorlopig toegekend.
  • Het bestuur slaagt er waarschijnlijk in om 1 keer per 2 weken een trainer aan te trekken voor jeugd en senioren. Ook hier moet het glas maar halfvol zijn!
Het is grijs, het motregent, het licht in de kerstboom brandt en op de achtergrond spelen The Stone Roses (wat weemoedig jeugdsentiment!).
Maak er iets moois van in kleine kring, ga wandelen, koop lokaal, haal af en zorg goed voor elkaar.
Fijne feestdagen (toch),
Chris Andree, voorzitter TOV