Update van de voorzitter

Chris Andree heeft de volgende mail aan d leden gestuurd:

Het duo Mark en Hugo deed gisteren weer geen goed nieuwsshow, helaas. Bij TOV zetten we daarom onze huidige werkwijze voort. Tot 14 januari volgend jaar kan spelen tot 17.00 uur en we houden ons daarbij aan de maatregelen – QR code, afstand houden, mondkapje, handen wassen, ventilatie – en we houden rekening met elkaar.

Het snerttoernooi gaat voorlopig niet door. Wel heeft het bestuur gisteren besloten de maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 structureel te maken omdat er veel belangstelling blijkt voor een extra mogelijkheid overdag. Voor de werkenden onder ons kan er in het weekend prima een mogelijkheid gecreëerd worden. We moeten dan wel weten of daar belangstelling voor is. Dus laat van je horen als je daar belangstelling voor hebt.
Voor de jeugd gaat Chantal inventariseren wat de mogelijkheden zijn.
We hopen maar dat na half januari er weer meer kan, al is het maar ‘s avonds sporten.
En nu iets heel anders. Een groep enthousiaste leden heeft een paar weken geleden onder de bezielende leiding van Maaike grote schoonmaak gehouden. En dat is goed gelukt. Wat niet gelukt is, is om leden te vinden die de schoonmaak op vrijwillige basis structureel voor hun rekening willen nemen. Een corveerooster leek het bestuur ook geen adequate oplossing. Het bestuur ging daarom op zoek naar een andere oplossing en heeft deze gevonden.
Caroline van Zoelen gaat na 1 januari de schoonmaak doen en onze accommodatie in deze staat van reinheid houden. Helaas gaat alleen de zon voor niets op. Caroline krijgt daarom een passende vergoeding. Deze vergoeding kan niet uit het voor 2022 beschikbare budget bekostigd worden. Het bestuur heeft daarom besloten om per half jaar €10 bij ieder lid in rekening te brengen. Jullie zullen dat bedrag volgend jaar februari apart terugzien in de contributiefactuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering dit voorjaar kunnen we bespreken hoe we hier als vereniging verder mee om willen gaan.
En nog iets financieels: de Grote Clubactie heeft TOV €463,44 opgeleverd. Het bestuur bedankt iedereen die daaraan bijgedragen heeft.
Met de lotchecker kun je controleren of jouw lot jou nog iets heeft opgeleverd:
Maak gebruik van mogelijkheden die TOV je biedt en blijf gezond,
Met sportieve groet namens het bestuur,
Chris Andree, voorzitter TOV