Op woensdag 17 maart heeft ons het droeve bericht bereikt dat Elly Verkade is overleden.

Elly is als bestuurslid en spelend lid in 2019 om gezondheidsredenen teruggetreden en benoemd tot lid van verdienste. Haar gezondheidstoestand liet niet toe dat zij zich nog veel op de vereniging kon laten zien, maar vergeten was zij niet. Daarvoor heeft zij teveel betekend voor TOV.

Met bewondering hebben wij gezien hoe Elly de afgelopen jaren dapper en volhardend is omgegaan met de een na de andere tegenslag en zich toch heeft ingezet als spelend lid, als penningmeester, en als vrijwilliger bij allerlei evenementen.

In al haar bescheidenheid was Elly altijd beschikbaar en heeft zij veel bijgedragen aan ons verenigingsleven.

Wij leven mee met Sjaak en haar kinderen.

Namens het bestuur,
Chris Andree, voorzitter

(klik onderaan de foto voor de verdere tekst van de kaart)
Kaart Elly