Eind september waren wij van plan het oud-leden toernooi te spelen en hebben daarvoor begin
september uitnodigingen
gemaild. Omdat er toen te weinig belangstelling was is dat niet doorgegaan. Een klein onderzoekje wees uit dat voor zaterdag 30 november wel belangstelling bestond en zelfs zijn er al enkele inschrijvingen binnen. 
Het oud-leden toernooi is vooral bedoeld om elkaar weer eens te zien en een potje tafeltennis te spelen en na afloop gezellig een drankje te nuttigen.
In principe zal er worden gespeeld in het gebruikelijke systeem. Tot 11 punten en “best of five”. Mocht het aantal inschrijvingen ertoe aanleiding geven kan het beperkt worden tot “best of three”. 

Dus  ZATERDAG 30 NOVEMBER 20.00 UUR: OUD-LEDEN TOERNOOI
Opgeven liefst per e-mail bij een van de organisatoren:
Ingrid Does-Hoek
e-mail: ingrid_hoek@hotmail.com
of
Tom Braams
e-mail:
 wss@ttvtov.nl
Tot ziens op 30 november