Chris Andree benoemd tot Lid Van Verdienste.

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van maandag 24 oktober werd de afscheid nemende voorzitter Chris Andree gehuldigd voor zijn 11 jaar durende voorzitterschap van TOV. Voor deze periode was hij nog 4 jaar secretaris en zo heeft hij een belangrijk aandeel gehad in het bestuur van onze tafeltennisclub.
De extra vergadering was ook bedoeld om de op schrift gestelde bestuurstaken onder de loep te nemen vooral de taken die als deeltaak door anderen zouden kunnen worden ingevuld. Gedeeltelijk werden er oplossingen gevonden, maar zoals verwacht zijn er diverse taken nog niet ingevuld. Hiervoor zoeken we nog steeds kandidaten.
Ook het meest belangrijk punt, een nieuwe voorzitter, werd op deze avond niet ingevuld. Het overige bestuur zal zich moeten beraden hoe het openstaande takenpakket, dat al grondig werd uitgekleed, moet worden ingevuld.
Ondanks deze negatieve ontwikkeling stond de avond meer in het teken van hulde aan Chris voor zijn langdurige grote inzet voor TOV. Behalve de bijbehorende oorkonde voor het Lid Van Verdienste werd een bloemenhulde gebracht en een dinercheque overhandigd. 
Beide cadeaus werden welwillend in ontvangst genomen door de partner van Chris en werden uitgereikt door  Arnold Geerlings (de “voorzitter” voor slechts één dag)
(foto’s: Ingrid Hoek)