Recreatie

1) Senior leden
Deze kunnen deelnemen aan de volgende activiteiten:
maandag: training van 19.30-20.30 uur en aansluitend vrij spelen.
woensdag: vrij spelen van 09.00-11.00 uur.
woensdag: vanaf 20.00 uur vrij spelen.
Buiten deze tijdstippen zijn er ook speelmogelijkheden in overleg met het bestuur.
Recreatieleden kunnen ook deelnemen aan de RoTo competitie
2) Tafeltennis Overdag leden
Zij spelen op woensdagmorgen van 09.00-11.00 uur. Als ze dat willen kunnen zij ook aan de RoTo competitie meedoen. Als zij ook aan de training willen deelnemen moet het lidmaatschap worden omgezet naar “Recreatief seniorlid, niet competitie spelend”.

3) Inloop
Dit is voor hen die graag een balletje willen slaan, maar (voorlopig) geen vast lidmaatschap willen. Zij spelen gelijk met de Tafeltennis Overdag groep en zij betalen € 3,00 per keer.