verenigingsinfo


TOV is opgericht op 14 februari 1950. We zijn geen grote vereniging, maar wel een met sfeer en enthousiasme.
Al meer dan 40 jaar zijn we gevestigd  aan de Nieuwe Zeeweg nr 73. Hier kan naar hartenlust worden getafeltennist door jong en oud, recreatief en/of in de diverse competities. Ook kan er overdag worden gespeeld.

Bekijk onze site en maak kennis met TOV.
Kom vrijblijvend langs dan kunnen we je veel meer  vertellen…


Club van 50…
Naast de diverse lidmaatschappen zoals onder zijn genoemd kent TOV ook de “Club van 50”. Een aantal donateurs vormen samen deze club die al sinds de oprichting onder voorzitterschap van Arnold Geerlings sr staat. De club is opgericht toen de gangbare munt nog de gulden was. De leden betaalden toen 50.00 gulden per jaar. Met de komst van de Euro werd dit bedrag € 25.00 maar de naam bleef gehandhaafd. De doelstelling van de club was oorspronkelijk de aanschaf van goederen die niet direct verband hielden met het tafeltennis zelf. Zo werd bijvoorbeeld koffiezet- en frituurapparaten aangeschaft. Gaandeweg werden ook wel gelden besteed aan doelen die dichterbij het tafeltennis stonden. Dit alles echter onder controle en verantwoording van Arnold Geerlings sr. Steeds worden nieuwe leden voor deze club gezocht en gelukkig ook wel gevonden, maar uiteraard is er altijd verloop.
Het streven is om jaarlijks een tafeltennis toernooi te spelen voor de leden van de “Club Van 50
Als je TOV een warm hart toedraagt en je wilt de club steunen neem dan contact op met een van de bestuursleden of direct met Arnold Geerlings sr.


Hieronder wat praktische informatie van TOV
Informatie en structuur van TOV

 ALGEMENE INFORMATIE
adres  Nieuwe Zeeweg 73     2202 HA   Noordwijk 
e-mail  info@ttvtov.nl
bankrekening  NL04INGB0003043905
tel. speelzaal  06-82003806
parkeren
– vòòr TOV-zaal: van 09.00 tot 21.00 uur betaald parkeren. Na 21.00 uur gratis.
– Parkeerterrein nabij zwembad gedeeltelijk gratis.
 BESTUUR E-MAIL TEL
voorzitter  Chris Andree  chrisandree51@gmail.com  06-27058470
secretaris  Maaike Verkade  sec@ttvtov.nl  071-3618865
penningmeester  Okker Parlevliet  oparlevliet@gmail.com  06-53553710
wedstrijdsecretaris  Tom Braams  wss@ttvtov.nl  06-30257770
jeugdzaken  Chantal de Haas tovjeugd@gmail.com  06-48392464
pr en inkoop  Arnold Geerlings jr  inkpr@ttvtov.nl  06-20219999
website Tom Braams  web@ttvtov.nl  06-30257770
 ANDERE BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN E-MAIL  TEL
tafeltennis overdag  Gerard Turk  gerturk@ziggo.nl  071-3616331
inloop tafeltennis  Elly Verkade pnm@ttvtov.nl  071-3619130
fondsenwerving & club van 50  Arnold Geerlings sr  geerlingsarnold@gmail.com  06-51342663
barcommissie  Jan Does  does.jan@gmail.com  071-3615884
technische commissie  Peter de Haas  peterdehaas1@hotmail.com  071-3614689
toernooi commissie  ad hoc diverse leden
 CONTRIBUTIES  
junior beginners 1e jaars + gratis shirt voor nieuwe competitie spelers  € 40,00 per half jaar
 junior niet competitie spelend  € 60,00 per half jaar
 junior competitie spelend  € 77,50 per half jaar
 senior niet competitie spelend  € 75,00 per half jaar
 senior competitie spelend  € 100,00 per half jaar
 tafeltennis overdag groep  € 50,00 per half jaar
 inloop tafeltennis    (leden gratis)  € 3,00 (per keer!)
lidmaatschap club van 50  € 25,00 (per jaar!)
Deelnemers aan de RoTo competitie zonder verder lidmaatschap € 30,00 per competitie
 OPENINGSTIJDEN
 Maandag van 18:30 – 19:30u – training jeugd beginners
van 19:30 – 20:30u – training senioren
vanaf 20:30u vrij spelen
Dinsdag vanaf 20:00u competitie senioren (alleen in het competitie seizoen)
Woensdag van 09:00 – 11:00u. Toegankelijk voor iedereen die een balletje wil slaan. (Lidmaatschap is niet verplicht) Kosten€ 3.00 p. keer.
18:00 – 19:00u jeugdsoos
vanaf 19:00u senioren vrij spelen
Donderdag    vanaf 20:00u RoTo competitie ( buiten het competitie seizoen)
   vanaf 20:00u in overleg  senioren vrijspelen (gedurende het competitie seizoen
Vrijdag 19:00 – 20:00u training jeugd (gevorderd)
vanaf 20:15u competitie senioren alleen in het competitie seizoen
Zaterdag vanaf 11:00u competitie jeugd alleen in het competitie seizoen
 Voor leden zijn er, in overleg met het bestuur, buiten de genoemde uren
speel- en trainingsmogelijkheden.

Leden van verdiensten:
Arnold Geerlings sr, Gerard Turk, Jan Hermans, Tom Braams, Jan Bierman †