RoTo programma en standen

sponsor van  is:

seizoen 2021  – 2022   
29e editie
verder naar:   – reglement

Op 26 augustus neemt de RoTo competitie voor de 29e keer weer zijn aanvang. Dit seizoen zijn er 10 teams die deelnemen. Dit betekent dat ieder team 9 wedstrijden speelt. Er zullen geen play-offs zijn. Het is dus een normale competitie waarbij ieder team tegen elk ander team één keer uitkomt. Onderstaand de stand, teamsamenstellingen, handicaps en het programma 

Teams: (tussen haakjes staat de handicapgroep)
Haasniet: Chantal de Haas (D), Sam v.d. Niet (C)
Protest Team:
Arnold Geerlings (E), Tom Braams (E)
De Kaatjes:
Maaike Verkade (C), Ary Hoogeveen (D)
Berok:
Okker Parlevliet (C), Jan Hoek (F)
De Recreanten:
Lenie v. Dijk (F), Wim Dekker (F), Dick Verbeek (E)
Chrido:
Jan Does (B), Chris Andree (C)
G&G:
Annette Geerlings (F), Gerda Geerlngs (G)
Roes:
Esmee Valk (E), Rob Langelaan (C)
De Herintreders:
Patrick Vink (C), Richard v. Egmond (C), Marc Beuk (D)

Eindstand:

 26-8  2 Protest Team-Roes 10-1 18 Kaatjes – Berok 5-8
 3 Berok-G&G 2-9 8-2 28 Berok  – Roes 4-8
1-11  4 Herintreders-Chrido 3-9 29 Herintreders – G&G 6-8
2-9  5 Kaatjes-Recreanten 3-8 30 Recreanten – Chrido 4-9
 6 Haasniet-Roes 6-6 10-5 32 Kaatjes – Roes 4-8
 7 Protest Team-G&G 4-7 39 Haasniet – Herintreders 9-4
27-9 9 Herintreders-Recreanten 2-9 13-5 31 Protest Team – Berok 1-10
7-10 11 Haasniet – G&G 7-4 33 Recreanten – G&G 4-9
1-11 12 Protest Team – Chrido 7-6 17-5 35 Haasniet – Berok 5-7
2-10 13 Berok – Recreanten 10-0 40 Kaatjes – Chrido 10-3
14 Kaatjes – Herinterders 4-6 41 Recreanten-Roes 6-7
16 Haasniet- Chrido 7-4 42 Protest Team – Herintreders 8-3
20-1 8 Berok – Chrido 2-9 28-5 37 Berok-Herintreders 9-4
17 Protest Team- Recreanten 10-1 38 Haasniet-Protest Team 9-2
(31-1) 26 Kaatjes – Haasniet 5-6 43 Kaatjes – G&G 5-6
20 G&G – Roes 5-7 45 Chrido – Roes 8-3
25-1 21 Haasniet – Recreanten 4-6
22 Kaatjes – Protest Team 5-7
24 Herintreders-Roes 7-5
25 Chrido – G&G 0-10