Beste TOV’ers,

Namens het bestuur van TOV wens ik jullie en je dierbaren een gezond en voorspoedig 2021 toe. Los van alle overige perikelen heeft het afgelopen jaar vooral het verenigingsgevoel een flinke knauw gekregen. Zoals het er nu uitziet, gaat het ook nog wel enige tijd duren voor we weer gezamenlijke activiteiten op touw kunnen zetten. Hopelijk kunnen we op afzienbare termijn in ieder geval weer in klein verband een balletje slaan. Voorwaarde daarvoor is wel dat de binnensport weer beoefend mag worden. Onze inschatting is dat het er deze maand nog niet van komt. Mocht dit wel zo zijn, dan zijn we er klaar voor en pakken we de activiteiten van voor deze lockdown weer op.

Hoe gek het ook klinkt, 2020 was voor TOV in financieel opzicht geen slecht jaar. Nauwelijks opzeggingen, iedereen heeft braaf de contributie betaald, en er was steun van overheid en huurbaas. Gezien de onzekerheid over het einde van de huidige winterslaap heeft het bestuur besloten de inning van de contributie uit te stellen tot het moment dat er meer duidelijkheid is over de hervatting van onze activiteiten. We gaan in ieder geval rekening houden met de periode dat we als vereniging geen tegenprestatie aan jullie hebben kunnen leveren.
Wees voorzichtig en zorg voor elkaar. Ook in klein verband kan het gezellig zijn.
Met sportieve groet,
Chris Andree, voorzitter