heropening TOV

Beste TOV’ers,

 
Het is zover. We kunnen weer tafeltennissen. Daar gelden wel allerlei beperkingen bij, zoals de algemene richtlijnen van het RIVM, het protocol Verantwoord Sporten van het NOC – NSF en de aanvullende richtlijnen van onze bond, de NTTB. Er hoeft geen protocol ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd. De gemeente houdt het bestuur verantwoordelijk voor het volgen van protocollen en richtlijnen. Het bestuur heeft afgelopen maandag 29 juni besproken wat dit voor TOV betekent.
 
Op mijn eerdere twee mails met het verzoek aan alle leden om te reageren heeft lang niet iedereen een reactie gestuurd. Dat vind ik teleurstellend. In de besluitvorming is daarom alleen rekening gehouden met degenen die gereageerd hebben. Het bestuur is uitgegaan van een beperkte belangstelling om te komen tafeltennissen in juli en augustus, de twee maanden die normaal gesproken de zomerstop vormen. Er wordt in juli en augustus geen training gegeven. Voor de start van de competitie wordt gekeken hoe we daar invulling aan kunnen geven. 
 
Deze mail gaat in op de regels met betrekking tot de toegang, op de inrichting en het gebruik van de zaal en de faciliteiten, en op de maatregelen gericht op veiligheid en hygiëne. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken ligt in eerste instantie bij jullie als leden van TOV. Het bestuur is eindverantwoordelijk maar geen politieagent. Doel is een verantwoorde en zo veilig mogelijke sportbeoefening, niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. Spreek elkaar wanneer nodig aan en houd het daarbij vriendelijk. Wanneer je er niet uitkomt, beslist het bestuur.
 
Toegang
We gaan op 6 juli gecontroleerd weer open.
 
Er is sprake van aanwezigheidsregistratie bij de ingang, de verplichting je handen te reinigen, en vast te leggen dat je geen klachten hebt. De benodigdheden hiervoor staan op een een tafeltje in de hal. De aanwezigheidsgegevens worden vier weken bewaard voor eventueel contactonderzoek.
Om de 1,5 meter ook in de hal te kunnen handhaven gaat uitgaand verkeer voor inkomend verkeer.
Je komt in sportkleding.
 
Er is een groepsindeling gemaakt:
– maandagavond 20.00 – 23.00: senioren. Er is altijd een bestuurslid aanwezig.
– woensdagochtend 09.00 – 11.00: tafeltennis overdag. Namens het bestuur is Maaike Verkade aanwezig. Met de groep wordt op 8 juli overlegd hoe het vertrek van Gerard Turk kan worden opgevangen en hoeveel belangstelling er is gedurende de zomermaanden.
– woensdagavond 18.00 – 19.00: jeugd. Chantal de Haas coördineert en is aanspreekpunt. Zij benadert de jeugdleden rechtstreeks en maakt afspraken.
 
Algemeen aanspreekpunt is Chris Andree (06 27 058 470)
 
Een aantal leden heeft gemeld dat zij graag met zijn tweeën op andere momenten willen sporten. Dat kan. Je moet dit wel van tevoren melden bij Chris Andree (app of mail), en je daarnaast houden aan de andere afspraken zoals de aanwezigheidsregistratie, de hygiënemaatregelen en de schoonmaak van het gebruikte materiaal.
 
De zaal
Voor het vrij spelen is de zaal in vieren gedeeld. Er staan drie tafels opgesteld en er is een zitgelegenheid. De ingang wordt gevormd door de enkele deur en de uitgang door de dubbele deur. De vier kwarten worden van elkaar gescheiden door een gang van 1,5 m breed. Zie bijgevoegde tekening.
image.png
 
Tafeltennis is een individuele sport. Er mag niet gedubbeld worden. Er kunnen 6 personen spelen en 4 wachten tot zij aan de beurt zijn. Het rouleren gebeurt in onderling overleg. Bij de zitgelegenheid kan ook een drankje genuttigd worden. Voor en na het sporten geldt de 1,5 m afstand.
 
Materiaal
Gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal.
Ballen en batjes van de vereniging liggen op een aparte plaats en moeten op die plek ook weer ingeleverd worden om te worden gereinigd. 
 
De faciliteiten
De kleedkamers kunnen gebruikt als garderobe, niet om je om te kleden. Je komt immers in sportkleding. Er kan maar 1 persoon binnen zijn. De douches worden niet gebruikt.
De toiletten kunnen gebruikt worden. Er liggen papieren handdoekjes.
De kantine kan niet gebruikt worden om een drankje te drinken. Er is onvoldoende zitruimte om aan de horeca richtlijnen te voldoen.
De bar voorraad is aangevuld. Er kan niet contactloos betaald worden. Er kan maar 1 persoon achter de bar om een drankje te pakken en om af te rekenen. Spreek per groep af wie de bediening voor zijn rekening neemt.
 
Veiligheid en hygiëne
Volg de richtlijnen van het RIVM ook bij TOV binnen: houd 1,5 m afstand, was je handen, schud geen handen, en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, blijf thuis bij klachten.
Reinig je handen als je binnenkomt en weggaat.
Zorg ervoor dat de ventilator in de zaal op stand 3 staat en voor een periode van drie uur draait (tijdklok achter de bar links naast de deur bij binnenkomst).
Veeg je handen tijdens het spelen niet af aan de tafel maar gebruik een eigen handdoek.
Iedere groep die gespeeld heeft, is verantwoordelijk voor het na afloop schoonmaken van tafels, materiaal en faciliteiten. Er is schoonmaakmateriaal en er ligt een lijst van wat schoongemaakt moet worden.
 
Tenslotte
 
Als er meer belangstelling blijkt te zijn dan gedacht dan werken we aan verruiming van de openingstijden, en aan het reserveren van een tafel via een app die door de NTTB beschikbaar wordt gesteld.
Voorlopig willen we op deze manier aan de slag. Als je suggesties hebt ter verbetering, laat dit dan aan mij weten.
Voor de competitie begint, evalueren we en kijken we naar aanpassingen.
 
Met sportieve groet,
 
Chris Andree, voorzitter TOV
06 27 058 470