biljart

Van: Sjaak Verkade
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 15:01
Aan: toco.61@kpnmail.nl
CC: Gerda van Kooten
Onderwerp: biljarten

Bestem,

Naar aanleiding van ons contact kan ik je met genoegen meedelen dat jullie wat ons betreft op dinsdag  23 juni weer kunnen starten met jullie biljart groep. Vanwege de corona maatregelen gelden echter wel een aantal beperkende maatregelen. Biljarten is vooralsnog alleen mogelijk op dinsdag.

  • Elk activiteit die wordt georganiseerd wijst een persoon aan die verantwoordelijk is voor naleving van de corona maatregelen. ( Voorlopig spreken we af dat jij de verantwoordelijke persoon bent tenzij jullie anders besluiten)
  • De verantwoordelijk persoon zorgt ervoor dat:

o   Alleen personen binnenkomen die gereserveerd hebben.

o   Alle deelnemers geen corona gerelateerde klachten hebben. (check bij reservering en binnenkomst)

o   Zorgt ervoor dat de deelnemers  worden toegelaten. (De Wieken is gesloten voor bezoekers, alleen mensen die gereserveerd hebben mogen naar binnen).

o   1 ½ meter afstand van elkaar wordt gehouden.

  • Bij binnenkomst van het gebouw de handen reinigen met de daarvoor beschikbare gel
  • Gebruik van het toilet dient zoveel mogelijk worden vermeden.
  • Indien toch gebruik wordt gemaakt van het toilet moeten de voorgeschreven hygiënische maatregelen in acht worden genomen.
  • Jassen moeten worden meegenomen naar de locatie waar de activiteit plaats vind (er kan geen gebruik worden gemaakt van de kapstok)
  • Er kan alleen betaald worden met vuurtorenpas en/of pinpas. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.
  • Binnen het gebouw is de geadviseerde looproute (binnenkomst ingang Wassenaarsestraat uitgang Scheveningsestraat)

Voor jullie informatie stuur ik een link mee die ik van de CRBB ontving. Hier staan meer specifieke regels over het spel omschreven. (Klik hiervoor op onderstaande link)

biljartbond veilig biljarten