SEIZOEN-EINDFEEST.

De traditie om het seizoen op gepaste wijze besluiten met het eindfeest gaan we natuurlijk voortzetten. Dat gaan we doen op:

z a t e r d a g   2 5   m e i.

Wat gaan we doen? Het succes van de voorgaande jaren maakt dat we weer in dezelfde lijn doorgaan en dat betekent: vanaf 17.00 uur een borreluurtje. Dit borreluurtje (met een gratis consumptie per persoon) zal worden gedecoreerd met wat hapjes en zo, niet te veel want vanaf circa 18:00 uur zal de BBQ aanvangen. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind zodat we de BBQ en tafels weer buiten kunnen opzetten. Na de BBQ zullen we uiteraard verder nog wat ondernemen in de sfeer van een quiz en/of darten, sjoelen enz. Dit ligt nog niet helemaal vast, maar verdere mededelingen hieromtrent volgen nog. 

Nog even alles op een rijtje:
– Zaal open om 16:45 uur
– Vanaf 17:00 uur borreluurtje
– vanaf circa 18.00 uur: Barbecue
– (circa) 20:00 uur: quizzen en misschien ook  sjoelen en darten.

Het feest is toegankelijk voor alle TOV leden en partners zoals:
– jeugdleden met hun ouders/verzorgers,
– senioren met hun partners,
– tafeltennis overdag-leden met hun partners,
– recreanten met hun partners.
De kosten zijn € 15.00 per persoon. Dat is wat meer dan vorig jaar maar je begrijpt dat we gezien de krappe financiële situatie kostendekkend moeten zijn.

Belangrijk is het om tevoren te weten hoeveel deelnemers er zullen zijn zodat er voldoende mondvoorraad voor de BBQ is. Daarom het dringende verzoek om vòòr 21 mei het deelname formulier in te vullen. Klik hier om naar het formulier te gaan. Ook het deelnamegeld van € 15.00 per persoon moet vòòr 21 mei binnen zijn. Dat kan contant aan ondergetekende of overmaken op de rekening van TOV rek.nr. NL04INGB0003043905 onder vermelding van EINDFEEST 2019.

Je deelname is pas geldig als het deelnamegeld is ontvangen!!!

Tom Braams.