Zoals jullie misschien zullen weten organiseert de Nederlandse Tafeltennisbond
in het week end van 4-6 oktober de EK top 10 tafeltennisjeugd in Noordwijk.
Behalve dit spektakel worden er een aantal side events georganiseerd waarin onze vereniging een belangrijke rol gaat spelen.
Zo zal Bettine Vriesekoop op vrijdag 4 Oktober een clinic voor 55 plussers geven,
zal er op zaterdag 5 oktober een paratafeltennis clinic georganiseerd worden en op
zondag 6 oktober, als afsluiting, een scholierentoernooi worden gehouden.
De hoop en verwachting is dat TOV hier een aantal jeugd en senioren leden aan over
zal gaan houden.
Iedereen binnen onze vereniging zal begrijpen dat wij dit heel hard nodig hebben. Het zal geen verrassing zijn dat wij een beroep gaan doen op een groot aantal van onze leden en sympathisanten.
Voor het breed verspreiden van flyers met informatie over deze evenementen hebben
wij op korte termijn een aantal mensen nodig.|
Tijdens de avondvierdaagse   (b.v. slotavond 23 mei ) op 30 mei Kampioenendag vanDirk Kuijt en op het nazomer festival op 8 september bij het Teylingen college.
Uiteraard kan iedereen zich nu ook al aanmelden voor de aktiviteiten in het weekend van
4 – 6 oktober.
Laat iedereen bij  TOV zich nu van zijn beste kant laten en meld je aan!!!
Ik reken op jullie!!
Een mailtje naar geerlingsarnold@gmail.com  of een belletje naar 06 -51342663