Categoriearchief: Keek Op De Week

Ja, het is weer tijd om een beetje bij te praten.

GROTE CLUBACTIE
is nu dus afgesloten en volgens Chris i3 er meer verkocht dan vorig jaar, wat heeft geresulteerd in ruim € 500,00 winst voor TOV

Het C-CUP toernooi
Omdat beperkt spelen nog steeds mogelijk is is er een toernooi bedacht dat over meerdere tijdstippen op meerdere dagen en weken zal worden gespeeld. Een volledige uitleg  is hier te lezen. De naam is eigenlijk de Corona-cup, maar omdat we al maandenlang worden doodgegooid met het woord Corona volstaan we met alleen de letter C. Het is dus de C-Cup. Al eerder heb ik gezegd dat het niets te maken heeft met de maat van een BH, maar wel met veel leden die hiervoor moeten gaan inschrijven. Alle senior leden kunnen eraan meedoen, ook de RoTo leden en ook de inloop-leden. Er is een inschrijfformulier op deze website, via de bovengenoemde link kan je naar dit formulier toe.

COMPETITIES
Zowel de RoTo als de NTTB competities staan stil en zolang er geen versoepeling van de Corona regels komt zal dat wel zo blijven. Deelname aan het C-Cup toernooi is dus een leuk alternatief.

CONTRIBUTIES
De inning van de contributies verloopt voorspoedig, maar ook nu weer is het nodig dat herinneringen verstuurd moeten worden..

Ouwe Bollenboer  een boek van de hand van Arnold Geerligs sr.

Arnold heeft een boek geschreven waarin hij de lezer een wandeling laat maken door zijn leven. Op de cover van het boek is te lezen:

Een horecaleven is beslist geen saai leven, maar om te zeggen
dat het een makkelijk leven is, nou nee!
Toch is het omgaan met mensen, en dienstverlenend zijn voor veel jonge mensen een uitdaging. Vaak weten leerlingen op het voortgezet onderwijs al zo’n beetje welke kant ze op willen na hun opleiding. De een gaat een technische richting, de ander een praktische en weer een ander een zorgzame of dienstverlenende richting.
In de jaren dat schrijver dezes een schoolgaande leerling was, werd de keuze niet altijd zelf gemaakt. Familie omstandigheden maakten vaak dat extra inkomsten broodnodig waren en werd de keuze vaak voor je gemaakt. Werken dus!
Zo kwam het dat mijn werkzame leven begon in het “bollenvak”. Ondanks dat dit mooie jaren werden, bleef er het verlangen naar meer. Dat “meer” werd uiteindelijk een eigen Horecabedrijf ” Hotel De Ossewa”, wat ik zo’n kleine 30 jaar samen met mijn vrouw Gerda heb mogen runnen. Dankbaar ben ik dat ons levenswerk door zoon en schoondochter is voortgezet.
In “Ouwe Bollenboer” beschrijft Arnold Geerlings zijn leven vanaf zijn eerste jaren tot zijn pensioen.   Van Tuinbouwschool tot Horeca cursussen tot eigen bedrijf.
Tal van anekdotes die hij beleefde in de kleine 30 jaar dat hij De Ossewa samen met Gerda heeft gerund zijn genoteerd en zijn vaak hilarisch.
Na een drukke bruiloft in “De Ossewa” kwam mijn dochter Annette in de keuken, gaf mij een high five en zei met een glimlach van oor tot oor: “Ik ben trots op je, ouwe bollenboer!”

Arnold Geerlings
========

Nou dat was het weer en tot een volgende keer!
Tom Braams

Na een paar weken geen “Keek” is het wel tijd om eens een paar dingetjes onder jullie aandacht te brengen. Niet allemaal echt nieuw, maar desondanks wel van belang.
Eén feit is wel nieuw en jullie bijzondere aandacht waard, want er is heden (nou ja… toch al wel een dag of 10 geleden..) een TOV-kind geboren! 

GROTE CLUBACTIE
De sluitingsdatum voor de aanschaf van loten is 30 november. Het kan dus nog steeds! Dat kan via de link van de Grote Clubactie op de homepage.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)
Een vergadering die geen vergadering was, maar een schriftelijk alternatief. Intussen heeft Maaike Verkade (de secretaris) het resultaat gemaild.

BEETJE TAFELTENNISSEN IS NOG STEEDS MOGELIJK
Dat is inderdaad nog steeds wel mogelijk, weliswaar beperkt maar toch.. want individuele duo’s kunnen zich bij voorzitter Chris Andree melden als zij willen spelen en na toestemming is de sleutel af te halen bij één van de bestuursleden (of bij Hotel Sea You). Dus spreek met iemand af, meld je aan en ga een tijdje lekker spelen. Dat kan ‘s-avonds maar ook overdag. Wel kunnen er slechts duo’s tegelijk spelen en daarom is een melding bij Chris noodzakelijk.

ROTO COMPETITIE
Zodra het weer mag zullen we direct weer verder gaan met de RoTo. Waarschijnlijk zal het nodig zijn om op 2 avonden per week te gaan spelen maar wel zoveel mogelijk zo dat een team maar één keer per week hoeft te spelen, maar ook hierop kunnen wel uitzonderingen volgen. Als er duidelijkheid is zullen er direct nieuwe data worden vastgesteld en aan de deelnemers worden doorgegeven.

NTTB COMPETITIE
Naar verwachting zal de najaarscompetitie toch verder worden afgewerkt ook als deze tot in januari zou doorlopen, dus ook met promotie en degradatie en vrijwel aansluitend zal dan de voorjaarscompetitie 2021 aanvangen.
De opgelegde boete in de najaarscompetitie komen te vervallen, dus geen sancties voor de teams die zijn teruggetrokken. Ze kunnen echter aan deze najaarscompetitie niet meer meedoen.

CONTRIBUTIES
Eind september zijn de betalingsuitnodigingen voor de contributies gemaild. Het is jammer te constateren dat er nog veel leden zijn die hier nog geen gevolg aan hebben gegeven. Binnen enkele dagen kunnen ze een herinnering verwachten, maar ik zou zeggen: wacht daar niet op als je het nog moet overmaken.

JESSE DOES
Ingrid Hoek en Jan Does (jr) zijn de trotse ouders geworden van zoon Jesse. Op 6 november om 01.01 uur (één over één) kwam Jesse, gezond en wel met een gewicht van 3340 gram, ter wereld. Het kan haast niet anders dan dat zijn genen behept zullen zijn met tafeltennistalent. Ga maar na: een moeder die in team 1 van TOV speelt, een vader die ook heel verdienstelijk een bal weet te raken, een opa die al jaren het gezicht van TOV bepaalt en ook jaren voorzitter van TOV  was. Twee ooms die prima kunnen tafeltennissen, één daarvan speelt al jaren op landelijk 3e divisie niveau. Dat is dus in de lijn van de vader.
Van de familie van Ingrid is mij minder bekend, alleen dat zij wel regelmatig meedoen aan onze toernooien.
Het belangrijkste is natuurlijk dat het goed gaat met de baby. En of hij ooit een tafeltennisbat in zijn handen zal nemen zullen we gewoon moeten afwachten. Misschien
wordt het handbal of gewoon curling…. wat dan ook, dit is hij….

Zo dat was weer wat er te melden valt en tot een volgende keer, zullen we maar zeggen.

Tom Braams

 

CORONA….CORONA
Vorige week uitte ik al mijn somberheid over het doorgaan van de diverse competities. Daarvoor hoefde je geen helderziende te zijn en werd het op dinsdag bewaarheid.
Het was dan ook de aanleiding van de mail van voorzitter Chris Andree die ik onderstaand nog maar even herhaal:

 

Beste TOV’ers,
Na de persconferentie van vanavond heeft het bestuur kort overlegd wat de aanscherping van de maatregelen voor ons betekent. 
Duidelijk is dat de competitie wordt stilgelegd.
Sporten op individuele basis is toegestaan. Wat dit betekent voor onze georganiseerde activiteiten is nog voor interpretatie vatbaar. Het bestuur heeft daarom besloten een duidelijke lijn te trekken:

  • alle gezamenlijke activiteiten worden met onmiddellijke ingang stilgelegd tot en met 31 oktober; dit geldt voor de maandagavond, voor tafeltennis overdag op woensdag, voor de jeugdsoos en de training op vrijdagavond, en voor de Roto
  • individuele duo’s kunnen zich bij mij melden als zij willen spelen; een sleutel is na toestemming af te halen bij één van de bestuursleden (of bij Hotel Sea You)
  • er zullen op enig moment niet meer dan 4 personen tegelijk kunnen spelen
  • het hygiëne- en schoonmaakprotocol van de zaal blijft van kracht
  • we bekijken op woensdag 28 oktober wat de situatie dan is en hoe we verder gaan; dit is natuurlijk ook afhankelijk van wat het kabinet besluit
Met vriendelijke groet,
Chris Andree, voorzitter TOV

GROTE CLUBACTIE
Er kunnen nog steeds loten worden gekocht. Dat kan via het logo van de Grote Clubactie op de homepage.
ROTO COMPETITIE
Tot nader order uitgesteld.
NTTB COMPETITIE
Wat hiermee zal gebeuren is nog niet duidelijk. Het wachten is op de mededelingen van de bond en zal uiteraard ook afhangen van de duur van de nieuwe coronamaatregelen. Er werden nog een viertal wedstrijden gespeeld deze week.
De resultaten van de diverse teams staan hieronder

UITSLAGEN/COMMENTAAR WEEK 42
  wedstrijd  klas  uitslag  spelers resultaat
S’670 1 – TOV 1  2 F  4 – 1  Jos 1, Michiel 0
Een hoopvol begin met de winst van Jos maar S’70 maakte gelijk ten koste van Michiel. Ook de dubbel-vervangende partij verdween in de zak van de thuisclub. De laatste 2 partijen gingen ook verloren, maar beide in 5 games met gamestanden die minimaal waren.
TOV 2  niet gespeeld  3 L     Jan, Ruud, Chris
Team 3 teruggetrokken
ATTC 6 – TOV 4  5 K  3 – 2  Rob 1, Chantal 0 + extra partij
Een uitslag die evengoed andersom had kunnen zijn.
Team 5 teruggetrokken      
TOV 6 niet gespeeld  6 G    Dick, Caroline
 —
S’70 4 – TOV 7
TOV 7 – Docos 10
 6 F 1 – 4
5 – 0
 Tom 1, Arnold 2 + extra wedstrijd
Arnold 2, Tom 2 + extra wedstrijd
We moesten deze week zowel op maandag als op dinsdag spelen. Dat ging succesvol, maar juist nu we door deze twee mooie winstpartijen de weg naar boven lijken te hebben gevonden is de competitie afgeblazen. Jammer!

 

CORONA….CORONA
Ik ben somber gestemd over het vervolg van de diverse competities. De enorme toename van besmettingenzou wel weer tot een lock down kunnen leiden. Vooralsnog gaan we er maar vanuit dat de geplande wedstrijden gewoon zullen doorgaan. Mocht daar verandering in komen dan zal ik dat per e-mail aan jullie melden.
ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)
Zoals we hebben kunnen lezen in de mail van Maaike (secretaris) gaat deze niet door op 14 oktober. De reden is vanzelfsprekend de onrustbarende toename van Corona besmettingen.
GROTE CLUBACTIE
Het niveau van vorig schijnt bereik te zijn. Dat is natuurlijk wel mooi , maar we moeten er ruim overheen! Dus: nog geen loten gekocht??? Kom op; doe het nu, het gaat zo makkelijk via de link op de home page.
ROTO COMPETITIE
Voor donderdag 15 oktober staan de volgende wedstrijden op het programma:
Berok (Bert Sargentini, Okker Parlevliet) – Tokaja (Toine Nooijen, Karin Machielse, Jack Stuifbergen)
De Recreanten (Lenie v Dijk, Wim Dekker, Theo Valk)– Backspin (Ted v.d. Ploeg, Ingrid v. Wijk)
G&G (Gerda Geerlings, Annette Geerlings) – De Herintreders (Patrick Vink, Richard v. Egmond)

“Huishoudelijke” mededelingen
Er is de komende week maar 1 thuiswedstrijd op dinsdag voor team 7. Het aanstellen van een zaaldienst is dus overbodig.
wijzigingen op het competitie programma
Team 7: S’70 4 – TOV 7 verzet naar 12 okt (was 5 okt)
ALGEMENE BESCHOUWINGEN NTTB TEAMS
TOV scoort 13 punten in 4 wedstrijden en krijgt er 7 tegen. Een positief saldo dus. Dat is voor het eerst deze competitie. We moeten gewoon even op gang komen, dàt is het natuurlijk!

UITSLAGEN/COMMENTAAR WEEK 41
  wedstrijd  klas  uitslag  spelers resultaat
Scylla 2 – TOV 1  2 F  2 – 3  Jos 1, Michiel 1 + extra partij
De tweede overwinning op rij! Gaat het toch nog goed komen? Geen eenvoudige overwinning want er waren liefst 3 van de 5 partijen die in een 5e game eindigden. Zowel Jos als Michiel wonnen van dezelfde tegenstander maar verloren beiden van de andere speler waarbij Michiel heel ver kwam, maar in de 5e game met de stand 12-10 nipt verloor
TOV 2 – Docos 5  3 L  5 – 0   Ruud 2, Jan 2+ extra partij
Gemakkelijke overwinning lijkt het. Drie partijen in  3 games en de twee andere in vieren. Zou reden zijn om het te vieren, maar het virus maakte feesten onmogelijk (was iedereen daar maar van doordrongen…)
Team 3 teruggetrokken
Scylla 5 – TOV 4  5 K  2 – 3  Rob 2, Chantal 0 + extra partij
Jammer dat Chantal niet tot scoren kwam. In haar eerste partij kwam ze er niet aan te pas. maar in de tweede pot had ze wel degelijk kansen. Er waren 5 games voor nodig om haar met lege handen te laten. Rob won gedecideerd zijn beide partijen. Het “dubbel” (wat geen dubbel meer is) werd ook een prooi voor TOV maar ook daar waren 5 games voor nodig.
Team 5 teruggetrokken      
Vriendenschaar 8 – TOV 6  6 G  3 – 2
 Dick 1, Caroline 1
 Gouda…niet gauw daar…, aldus het begin van zijn verslag van Dick in het gastenboek. In zijn onnavolgbare stijl en ongebreidelde fantasie weet hij weer eens een stuk met hoog humorgehalte uit de losse pols te schudden. Was die pols bij het spelen ook maar even los, dan had hij al wel meer overwinningen op zijn conto kunnen schrijven. Wel lezen allemaal!
TOV 7   6 F    
 Doordat Arnold zo nodig vakantie moest vieren in het noorden des lands, werd de wedstrijd voor deze weel uitgesteld. Gevolg: de komende week speelt TOV 7 op maandag uit in Woubrugge en op dinsdag thuis. Twee dagen achtereen, dat wordt een uitputtingsslag…

PROGRAMMA KOMENDE WEEK:
MA 12 okt
S ’70 1 – TOV 1
ATTC Evo-Repro 6 – TOV 4
 ATTC Evo-Repro 10 – TOV 6
S ’70 4 – TOV 7
DI 13 okt
TOV 7 – Docos 10
DO 15 okt
Roto competitie. Zie boven voor het programma
NB) Gezamenlijk schoonmaken (ontsmetten) volgens de lijst !!!
VR 16 okt 
Reflex (L) 5 – TOV 2

CORONA REGELS OPVOLGEN DOOR IEDEREEN
Het was de eerste week na de intrede van de vernieuwde Corona-regels. Er werd massaal gezondigd ook tegen de al langer bestaande reglementen. Daar moeten we met z’n allen wat aan doen. Ik hoef niet uit te leggen wat de gevaren zijn. Wat er zoal fout ging:
de ventilatie in de zaal, het schoonmaken van de tafel waarop je speelde, gesloten kantine (ook voor koffie en thee), juiste looproute door de zaal en de opstelling van de tafels bij competitie wedstrijden. Het team dat zaalwacht heeft zorgt voor de juiste opstelling van de tafels en afscheidingen en zorgt na afloop voor de ontsmettingen volgens de lijst.
GROTE CLUBACTIE
Het loopt aardig als ik de berichten van Chris in het gatenboek lees, maar er zijn er nog velen die nog moeten kopen. Doe het nu, ja nu gelijk, anders vergeet je het weer!
ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)
Op woensdag14 oktober is de ALV. De uitnodigingen zijn gemaild
ROTO COMPETITIE
De komende week zijn geen wedstrijden.
NTTB COMPETITIE
Omdat team 5 het verder spelen in de competitie te risicovol vond hebben zij ervoor gekozen om zich uit de competitie terug te trekken. Daardoor zijn we nu nog maar met 5 teams actief in de competitie.

“Huishoudelijke” mededelingen
Er is de komende week maar 1 thuiswedstrijd op dinsdag voor team 2. Het aanstellen van een zaaldienst is dus overbodig.
wijzigingen op het competitie programma
Team 7: S’70 4 – TOV 7 verzet naar 12 okt (was 5 okt)
ALGEMENE BESCHOUWINGEN NTTB TEAMS
Toch weer een nadelig saldo, al wordt het iedere week wel beter. Nu haalden de TOV team samen 11 punten, maar moesten 14 punten incasseren.

UITSLAGEN/COMMENTAAR WEEK 40
  wedstrijd  klas  uitslag  spelers resultaat
TOV 1 – Taverzo 3  2 F  4 – 1  Jos 1, Michiel 2 + extra partij
Een ruime overwinning, dat werd tijd! Het wedstrijd formulier bekijkend, denk ik dat het misschien wel iets geflatteerd was als ik zie dat 3 partijen in 5 games gingen die alle de kant van TOV op vielen met uitslagen in de 5e game van 23-10 en 15-13 Maar ja, het zit ook wel eens tegen.
Rijnsoever 2 – TOV 2  3 L  4 – 1   Chris 0, Jan 1
De tegenstanders zijn twee bekenden van TOV: Jan de Haas en Aad Verkleij beiden hebben in het verleden in het TOV-huis gewoond, maar zijn bij de buurman ingetrokken. Daar was het gras zeker groener. Hoe dan ook wel een pak slaag mogen ontvangen. Jan redde de eer ten koste van Aad. Lees het meer gedetailleerde verslag van Chris in het Gastenboek.
Team 3 teruggetrokken
TOV 4 – VVV 8  5 K  4 – 1  Max 1, Chantal 2
Een vrij eenvoudige overwinning die wel te verwachten was gezien de uitslagen van VVV in voorgaande wedstrijden. Leuk dat Max weer eens meedeed.
Team 5 teruggetrokken      
TOV 6 – De Treffers 6  6 G  2 – 3
 Dick 0, Caroline 1 + extra partij
 Minimaal verlies. Als Dick in zijn 2e partij, in de 5e game wat meer geluk had gekend was het geen 9-11 geworden, maar andersom, was de eindstand ook andersom geweest
TOV 7 – Scylla 6  6 F  0 – 5  Tom 0 – Caroline 0
 Weer een forse nederlaag. Deze tegenstand was voor ons te groot. Mij ging het hoofdzakelijk om te zien of de blessure aan de linkerhiel weer “speelklaar” was en dat ging goed. Het enige lichtpuntje was dat Caroline in staat bleek om 1 game te winnen

PROGRAMMA KOMENDE WEEK:
DI 06 okt 20:00
TOV 2 – Docos 5

VR 09 okt 20:00
Scylla 2 – TOV 1
Scylla 5 – TOV 4
Vriendenschaar 8 – TOV 6