Categoriearchief: Geen categorie

heropening TOV

Beste TOV’ers,

 
Het is zover. We kunnen weer tafeltennissen. Daar gelden wel allerlei beperkingen bij, zoals de algemene richtlijnen van het RIVM, het protocol Verantwoord Sporten van het NOC – NSF en de aanvullende richtlijnen van onze bond, de NTTB. Er hoeft geen protocol ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd. De gemeente houdt het bestuur verantwoordelijk voor het volgen van protocollen en richtlijnen. Het bestuur heeft afgelopen maandag 29 juni besproken wat dit voor TOV betekent.
 
Op mijn eerdere twee mails met het verzoek aan alle leden om te reageren heeft lang niet iedereen een reactie gestuurd. Dat vind ik teleurstellend. In de besluitvorming is daarom alleen rekening gehouden met degenen die gereageerd hebben. Het bestuur is uitgegaan van een beperkte belangstelling om te komen tafeltennissen in juli en augustus, de twee maanden die normaal gesproken de zomerstop vormen. Er wordt in juli en augustus geen training gegeven. Voor de start van de competitie wordt gekeken hoe we daar invulling aan kunnen geven. 
 
Deze mail gaat in op de regels met betrekking tot de toegang, op de inrichting en het gebruik van de zaal en de faciliteiten, en op de maatregelen gericht op veiligheid en hygiëne. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken ligt in eerste instantie bij jullie als leden van TOV. Het bestuur is eindverantwoordelijk maar geen politieagent. Doel is een verantwoorde en zo veilig mogelijke sportbeoefening, niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. Spreek elkaar wanneer nodig aan en houd het daarbij vriendelijk. Wanneer je er niet uitkomt, beslist het bestuur.
 
Toegang
We gaan op 6 juli gecontroleerd weer open.
 
Er is sprake van aanwezigheidsregistratie bij de ingang, de verplichting je handen te reinigen, en vast te leggen dat je geen klachten hebt. De benodigdheden hiervoor staan op een een tafeltje in de hal. De aanwezigheidsgegevens worden vier weken bewaard voor eventueel contactonderzoek.
Om de 1,5 meter ook in de hal te kunnen handhaven gaat uitgaand verkeer voor inkomend verkeer.
Je komt in sportkleding.
 
Er is een groepsindeling gemaakt:
– maandagavond 20.00 – 23.00: senioren. Er is altijd een bestuurslid aanwezig.
– woensdagochtend 09.00 – 11.00: tafeltennis overdag. Namens het bestuur is Maaike Verkade aanwezig. Met de groep wordt op 8 juli overlegd hoe het vertrek van Gerard Turk kan worden opgevangen en hoeveel belangstelling er is gedurende de zomermaanden.
– woensdagavond 18.00 – 19.00: jeugd. Chantal de Haas coördineert en is aanspreekpunt. Zij benadert de jeugdleden rechtstreeks en maakt afspraken.
 
Algemeen aanspreekpunt is Chris Andree (06 27 058 470)
 
Een aantal leden heeft gemeld dat zij graag met zijn tweeën op andere momenten willen sporten. Dat kan. Je moet dit wel van tevoren melden bij Chris Andree (app of mail), en je daarnaast houden aan de andere afspraken zoals de aanwezigheidsregistratie, de hygiënemaatregelen en de schoonmaak van het gebruikte materiaal.
 
De zaal
Voor het vrij spelen is de zaal in vieren gedeeld. Er staan drie tafels opgesteld en er is een zitgelegenheid. De ingang wordt gevormd door de enkele deur en de uitgang door de dubbele deur. De vier kwarten worden van elkaar gescheiden door een gang van 1,5 m breed. Zie bijgevoegde tekening.
image.png
 
Tafeltennis is een individuele sport. Er mag niet gedubbeld worden. Er kunnen 6 personen spelen en 4 wachten tot zij aan de beurt zijn. Het rouleren gebeurt in onderling overleg. Bij de zitgelegenheid kan ook een drankje genuttigd worden. Voor en na het sporten geldt de 1,5 m afstand.
 
Materiaal
Gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal.
Ballen en batjes van de vereniging liggen op een aparte plaats en moeten op die plek ook weer ingeleverd worden om te worden gereinigd. 
 
De faciliteiten
De kleedkamers kunnen gebruikt als garderobe, niet om je om te kleden. Je komt immers in sportkleding. Er kan maar 1 persoon binnen zijn. De douches worden niet gebruikt.
De toiletten kunnen gebruikt worden. Er liggen papieren handdoekjes.
De kantine kan niet gebruikt worden om een drankje te drinken. Er is onvoldoende zitruimte om aan de horeca richtlijnen te voldoen.
De bar voorraad is aangevuld. Er kan niet contactloos betaald worden. Er kan maar 1 persoon achter de bar om een drankje te pakken en om af te rekenen. Spreek per groep af wie de bediening voor zijn rekening neemt.
 
Veiligheid en hygiëne
Volg de richtlijnen van het RIVM ook bij TOV binnen: houd 1,5 m afstand, was je handen, schud geen handen, en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, blijf thuis bij klachten.
Reinig je handen als je binnenkomt en weggaat.
Zorg ervoor dat de ventilator in de zaal op stand 3 staat en voor een periode van drie uur draait (tijdklok achter de bar links naast de deur bij binnenkomst).
Veeg je handen tijdens het spelen niet af aan de tafel maar gebruik een eigen handdoek.
Iedere groep die gespeeld heeft, is verantwoordelijk voor het na afloop schoonmaken van tafels, materiaal en faciliteiten. Er is schoonmaakmateriaal en er ligt een lijst van wat schoongemaakt moet worden.
 
Tenslotte
 
Als er meer belangstelling blijkt te zijn dan gedacht dan werken we aan verruiming van de openingstijden, en aan het reserveren van een tafel via een app die door de NTTB beschikbaar wordt gesteld.
Voorlopig willen we op deze manier aan de slag. Als je suggesties hebt ter verbetering, laat dit dan aan mij weten.
Voor de competitie begint, evalueren we en kijken we naar aanpassingen.
 
Met sportieve groet,
 
Chris Andree, voorzitter TOV
06 27 058 470

biljart

Van: Sjaak Verkade
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 15:01
Aan: toco.61@kpnmail.nl
CC: Gerda van Kooten
Onderwerp: biljarten

Bestem,

Naar aanleiding van ons contact kan ik je met genoegen meedelen dat jullie wat ons betreft op dinsdag  23 juni weer kunnen starten met jullie biljart groep. Vanwege de corona maatregelen gelden echter wel een aantal beperkende maatregelen. Biljarten is vooralsnog alleen mogelijk op dinsdag.

  • Elk activiteit die wordt georganiseerd wijst een persoon aan die verantwoordelijk is voor naleving van de corona maatregelen. ( Voorlopig spreken we af dat jij de verantwoordelijke persoon bent tenzij jullie anders besluiten)
  • De verantwoordelijk persoon zorgt ervoor dat:

o   Alleen personen binnenkomen die gereserveerd hebben.

o   Alle deelnemers geen corona gerelateerde klachten hebben. (check bij reservering en binnenkomst)

o   Zorgt ervoor dat de deelnemers  worden toegelaten. (De Wieken is gesloten voor bezoekers, alleen mensen die gereserveerd hebben mogen naar binnen).

o   1 ½ meter afstand van elkaar wordt gehouden.

  • Bij binnenkomst van het gebouw de handen reinigen met de daarvoor beschikbare gel
  • Gebruik van het toilet dient zoveel mogelijk worden vermeden.
  • Indien toch gebruik wordt gemaakt van het toilet moeten de voorgeschreven hygiënische maatregelen in acht worden genomen.
  • Jassen moeten worden meegenomen naar de locatie waar de activiteit plaats vind (er kan geen gebruik worden gemaakt van de kapstok)
  • Er kan alleen betaald worden met vuurtorenpas en/of pinpas. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.
  • Binnen het gebouw is de geadviseerde looproute (binnenkomst ingang Wassenaarsestraat uitgang Scheveningsestraat)

Voor jullie informatie stuur ik een link mee die ik van de CRBB ontving. Hier staan meer specifieke regels over het spel omschreven. (Klik hiervoor op onderstaande link)

biljartbond veilig biljarten

 

In memoriam Henk van Dijk

Deze week bereikte ons het droeve bericht dat na een kort ziekbed Henk van Dijk op 69-jarige leeftijd is overleden.
Henk was in diverse rollen actief binnen TOV, vanuit de overtuiging dat je als lid van een vereniging ook vrijwilligerswerk hebt te doen. Hij bekleedde het voorzitterschap van december 1997 tot februari 2003 en was lid van de Club van 50.  Nadat hij het spelen moest opgeven vanwege een onwillige enkel, liet hij nog regelmatig zijn goedlachse gezicht zien. Via zijn vrouw Lenie bleef hij verbonden met de TOV-familie en kon hij bij gelegenheid met ons genieten van een goed glas Leffe. Ook achter de bar en BBQ stond hij zijn mannetje. Wij zullen hem missen.
Wij wensen zijn vrouw Lenie en hun kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens het bestuur van TOV,
Chris Andree, voorzitter

(klik op afbeeldingen voor grotere weergave)

KODW wk 11

Dat was me het weekje wel. De storm van corona-angst ging als een raket door het land. In de Keek van vorige week was het nog niet eens ter sprake gekomen en intussen zijn we nu geconfronteerd met een algeheel tafeltennis verbod, en met de vraag wanneer en hoe de competitie zal worden hervat. Voorlopig is de competitie gestaakt tot 31 maart. Het betekent ook dat het surprise toernooi niet op 7 maart zal worden gespeeld. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Omdat het verbod pas op donderdag kwam waren er dus links en rechts al wat wedstrijden gespeeld dus zijn wij, van de “Week”-redactie, wel verplicht om daar bericht van te geven. Ook al speelden veel TOV teams zelf niet in sommige poules waren in het begin van de week wel wat wedstrijden afgewerkt, dus gaan we het rijtje nog maar eens langs

“Huishoudelijke” mededelingen
geen berichten
invalbeperkingen:
TOV 5: Ary Hoogeveen, Bert Sargentini en Maaike Verkade mogen niet invallen in team 4
wijzigingen op het competitie programma:

de wedstrijden die verzet waren vielen alle in maart, maar in maart wordt er dus niet gespeeld.

UITSLAGEN/COMMENTAAR WEEK 10 voor de game-uitslagen van alle wedstrijden ga naar TTapp… klik hier als je op TTap bent, kan je op het icoontje voor de datum klikken om op andere data te kijken.
SENIOREN TEAMS
  wedstrijd  klas  uitslag  spelers resultaat
TOV 1 -Taverzo 4   niet gespeeld  2 E     Jos, Ingrid, Michiel

   

TOV 2 geen wedstrijd  3 N     Jan  , Ruud 
   
Er zijn in deze poule geen wedstrijden gespeeld.
TOV 3 – Play Fair 3  4 I  5 – 0  Peter 2, Chris 2 + dubbel
  
zie “verslag”van Chris in het gastenboek
Scylla 7 – TOV 4 niet gespeeld  5 N    Rob , Chantal 
    
veslag in het atsenboek
Scylla 6 – TOV 5 niet gespeeld  5 N    Maaike , Ary 
   
TOV 6 geen wedstrijd
6 I  2 – 3
 Dick , Caroline
  
TOV 7 – Docos 11  6 J  3 – 2  Arnold 1 – Tom 1
      
 JEUGD TEAM
 TOV 1 geen wedstrijd  2 E    Bas , Ivan , Tian 
 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK
geen