Alle berichten van Tom Braams

Beste TOV’ers,

Namens het bestuur van TOV wens ik jullie en je dierbaren een gezond en voorspoedig 2021 toe. Los van alle overige perikelen heeft het afgelopen jaar vooral het verenigingsgevoel een flinke knauw gekregen. Zoals het er nu uitziet, gaat het ook nog wel enige tijd duren voor we weer gezamenlijke activiteiten op touw kunnen zetten. Hopelijk kunnen we op afzienbare termijn in ieder geval weer in klein verband een balletje slaan. Voorwaarde daarvoor is wel dat de binnensport weer beoefend mag worden. Onze inschatting is dat het er deze maand nog niet van komt. Mocht dit wel zo zijn, dan zijn we er klaar voor en pakken we de activiteiten van voor deze lockdown weer op.

Hoe gek het ook klinkt, 2020 was voor TOV in financieel opzicht geen slecht jaar. Nauwelijks opzeggingen, iedereen heeft braaf de contributie betaald, en er was steun van overheid en huurbaas. Gezien de onzekerheid over het einde van de huidige winterslaap heeft het bestuur besloten de inning van de contributie uit te stellen tot het moment dat er meer duidelijkheid is over de hervatting van onze activiteiten. We gaan in ieder geval rekening houden met de periode dat we als vereniging geen tegenprestatie aan jullie hebben kunnen leveren.
Wees voorzichtig en zorg voor elkaar. Ook in klein verband kan het gezellig zijn.
Met sportieve groet,
Chris Andree, voorzitter

Ja, het is weer tijd om een beetje bij te praten.

GROTE CLUBACTIE
is nu dus afgesloten en volgens Chris i3 er meer verkocht dan vorig jaar, wat heeft geresulteerd in ruim € 500,00 winst voor TOV

Het C-CUP toernooi
Omdat beperkt spelen nog steeds mogelijk is is er een toernooi bedacht dat over meerdere tijdstippen op meerdere dagen en weken zal worden gespeeld. Een volledige uitleg  is hier te lezen. De naam is eigenlijk de Corona-cup, maar omdat we al maandenlang worden doodgegooid met het woord Corona volstaan we met alleen de letter C. Het is dus de C-Cup. Al eerder heb ik gezegd dat het niets te maken heeft met de maat van een BH, maar wel met veel leden die hiervoor moeten gaan inschrijven. Alle senior leden kunnen eraan meedoen, ook de RoTo leden en ook de inloop-leden. Er is een inschrijfformulier op deze website, via de bovengenoemde link kan je naar dit formulier toe.

COMPETITIES
Zowel de RoTo als de NTTB competities staan stil en zolang er geen versoepeling van de Corona regels komt zal dat wel zo blijven. Deelname aan het C-Cup toernooi is dus een leuk alternatief.

CONTRIBUTIES
De inning van de contributies verloopt voorspoedig, maar ook nu weer is het nodig dat herinneringen verstuurd moeten worden..

Ouwe Bollenboer  een boek van de hand van Arnold Geerligs sr.

Arnold heeft een boek geschreven waarin hij de lezer een wandeling laat maken door zijn leven. Op de cover van het boek is te lezen:

Een horecaleven is beslist geen saai leven, maar om te zeggen
dat het een makkelijk leven is, nou nee!
Toch is het omgaan met mensen, en dienstverlenend zijn voor veel jonge mensen een uitdaging. Vaak weten leerlingen op het voortgezet onderwijs al zo’n beetje welke kant ze op willen na hun opleiding. De een gaat een technische richting, de ander een praktische en weer een ander een zorgzame of dienstverlenende richting.
In de jaren dat schrijver dezes een schoolgaande leerling was, werd de keuze niet altijd zelf gemaakt. Familie omstandigheden maakten vaak dat extra inkomsten broodnodig waren en werd de keuze vaak voor je gemaakt. Werken dus!
Zo kwam het dat mijn werkzame leven begon in het “bollenvak”. Ondanks dat dit mooie jaren werden, bleef er het verlangen naar meer. Dat “meer” werd uiteindelijk een eigen Horecabedrijf ” Hotel De Ossewa”, wat ik zo’n kleine 30 jaar samen met mijn vrouw Gerda heb mogen runnen. Dankbaar ben ik dat ons levenswerk door zoon en schoondochter is voortgezet.
In “Ouwe Bollenboer” beschrijft Arnold Geerlings zijn leven vanaf zijn eerste jaren tot zijn pensioen.   Van Tuinbouwschool tot Horeca cursussen tot eigen bedrijf.
Tal van anekdotes die hij beleefde in de kleine 30 jaar dat hij De Ossewa samen met Gerda heeft gerund zijn genoteerd en zijn vaak hilarisch.
Na een drukke bruiloft in “De Ossewa” kwam mijn dochter Annette in de keuken, gaf mij een high five en zei met een glimlach van oor tot oor: “Ik ben trots op je, ouwe bollenboer!”

Arnold Geerlings
========

Nou dat was het weer en tot een volgende keer!
Tom Braams

De tafeltennis mogelijkheden zijn tegenwoordig helaas nogal beperkt en van de mogelijkheden die er zijn wordt maar beperkt gebruik gemaakt. Niet iedereen komt ertoe om met een ander af te spreken om een uurtje te gaan spelen. Ook het feit dat de bar niet toegankelijk is helpt daarbij ook niet echt. Ook de RoTo staat stil omdat de huidige beperkingen niet toestaan om achtereen tegen verschillende personen te spelen. Door dit alles dreigt het clubgevoel in te zakken. Maar… om dat tegen te gaan is bedacht om een individuele interne competitie te spelen
met de naam:
 C-cup
De “c” is afgeleid van Corona, maar omdat we niet steeds hiermee geconfronteerd willen worden noemen we het dus de C-cup (niet te verwarren met een bepaalde maatvoering…)
De opzet is als volgt:
– Er wordt gespeeld in games tot 21 punten op de “Best Of Five” manier. Iedere gewonnen game is een punt. Hierdoor zijn de uitslagen dus altijd 3-0, 3-1 of 3-2, of andersom natuurlijk.
– minder sterke spelers krijgen een zgn. handicap (punten vóór op sterkere spelers). De handicap is gerelateerd aan de handicap die bij de RoTo geldt, maar in sommige gevallen zal daarvan worden afgeweken. Voor hen die niet deelnemen aan de RoTo zal een handicap worden toegekend op basis van de geschatte sterkte.
– de wedstrijden zullen worden gespeeld op verschillende tijdstippen overdag en ’s avonds afhankelijk van de beschikbaarheid van de spelers.

– maximaal kan er op 3 tafels tegelijk worden gespeeld, dus 3 wedstrijden tegelijk.

De verwachting is dat een wedstrijd, met wat inspelen vooraf, zo’n 3 kwartier duurt. Helaas kan er geen gebruik worden gemaakt van de bar en van de douches. Het is aan te raden om zelf een fles water o.i.d. mee te nemen. Na de wedstrijd is het de bedoeling dat men meteen vertrekt.
Deelname is gratis voor alle senioren, ook voor de RoTo-leden en inlopers! Hoe meer ziel hoe meer vreugd!
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen poules worden gemaakt. Na de poule wedstrijden volgen dan de gebruikelijke finales.
Bijgaand een inschrijfformulier. Hierop moet je behalve de normale gegevens duidelijk invullen wanneer (op welk dagdeel) je NIET kunt spelen. Zij die overdag werkzaam zijn worden vanzelfsprekend alleen ’s avonds ingedeeld.
Intussen heb ik ook een mogelijkheid gemaakt om on line in te schrijven.
Door hier te klikken kom je op deze pagina.
Het is de bedoeling dat we in de tweede week van januari met deze competitie gaan beginnen. Omdat de indeling best een puzzel zal zijn is het verzoek om vòòr kerst in te schrijven, maar liefst zo gauw mogelijk!
Ik hoop op veel inschrijvingen…
Tom Braams

C-CUP inschijfformulier