Alle berichten van Tom Braams

Gelukkig zijn er verdere versoepelingen van kracht geworden. Daarom stuurde voorzitter  Chris Andree de volgende mail eerder deze week:

Beste TOV’ers,

De versoepelingen in de coronamaatregelen die vanaf 5 juni van kracht zijn betekenen voor TOV het volgende:
  • Er kunnen 4 tafels opgesteld staan. Behalve bij het spelen blijft de anderhalve meter de norm
  • Douches en kleedkamers kunnen weer in gebruik genomen worden.
  • De bar is weer open, maar consumpties moeten aan tafel genuttigd worden (de horecaregel). Spreek af wie van de aanwezigen de bar bedient. Zelfbediening is niet toegestaan.
Er kan dus echt maar een beetje meer. Dat komt door de geringe omvang van onze locatie. Binnen de beperkingen worden de maandagavond en woensdagochtend als vaste speelmomenten in ere hersteld. Op vrijdagavond is er training voor de jeugd door Jelle.
Voorlopig blijft gelden dat je je van tevoren aanmeldt bij mij, dat je je bij de ingang registreert, en dat je de hygiënemaatregelen in acht neemt (desinfecteren van je handen bij binnenkomst bijvoorbeeld).
Deze afspraken zijn gebaseerd op het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en de aanvulling hierop van de NTTB. Deze laatste heb ik bijgevoegd.
Met sportieve groet,
Chris Andree
06 27 058 470

Eindelijk kunnen we weer een beetje tafeltennissen. Het is net of je uit een winterslaap ontwaakt, maar dan wel een heel lange winterslaap. Overigens was het voor velen eerder een nachtmerrie te noemen.

Al is het met dezelfde beperkingen als voorheen, we kunnen tenminste weer wat DOEN. Over de beperkingen heeft voorzitter Chris Andree onderstaande email gestuurd:

Beste TOV’ers,
Vanaf woensdag 19 mei kunnen we weer. De binnensporten mogen weer, en wij tafeltennissers dus ook, met wat beperkingen. Er staan drie tafels zodat je voldoende afstand tot elkaar kunt houden. Er kunnen op enig moment dus zes personen spelen. De bar is dicht en je kunt de douches niet gebruiken.

Net als vorig jaar geldt:
  • Van tevoren aanmelden bij mij via mail of whatsapp
  • Je aanwezigheid registreren bij de ingang van de zaal
  • Handen desinfecteren en voldoende afstand houden.
  • Bij klachten blijf je thuis
Voor de jeugd is er de mogelijkheid om op vrijdagavond van 19.00 – 20.00 te trainen. Deze mogelijkheid zal er zijn tot eind juni. Jelle Passchier zal hierover nog een mail sturen.
Leg contact met elkaar en maak gebruik van deze mogelijkheid.
Met sportieve groet,

Chris Andree, voorzitter TOV

 

NTTB competities:
Ook de NTTB heeft van zich laten horen over competitie spelen. Op maandag 13 september gaat de najaarscompetitie beginnen. De voorjaarscompetite 2022 zal op maandag 31 januari aanvangen. De inschrijving van de teams voor de najaars-
competitie moeten uiterlijk 23 juli bij de bond ingeleverd zijn. Ik kom hierop nog wel terug.
RoTo competitie:
Deze interne competitie die eind augustus 2020 begon, zal niet worden afgemaakt. In plaats daarvan zullen we m.i.v. eind augustus aanstaande een nieuwe RoTo competitie starten. Hiervoor zal ik in de komende 2 maanden uitnodigingen verzenden, maar het is wel al mogelijk om alvast een “voorinschrijving” te doen als je al een partner hebt gevonden. Een mailtje aan mij is dan voldoende.
Barbecue:
Het was onze gewoonte om aan het eind van het seizoen een BBQ te organiseren. Dat is nu een beetje te snel. Daarvoor in de plaats denken we eraan om een seizoensopening te vieren met een BBQ dat zal in de loop van augustus zijn. Dit natuurlijk alleen als de voorschriften tegen die tijd het toelaten. Nadere mededelingen volgen.
Groet Tom Braams

Op woensdag 17 maart heeft ons het droeve bericht bereikt dat Elly Verkade is overleden.

Elly is als bestuurslid en spelend lid in 2019 om gezondheidsredenen teruggetreden en benoemd tot lid van verdienste. Haar gezondheidstoestand liet niet toe dat zij zich nog veel op de vereniging kon laten zien, maar vergeten was zij niet. Daarvoor heeft zij teveel betekend voor TOV.

Met bewondering hebben wij gezien hoe Elly de afgelopen jaren dapper en volhardend is omgegaan met de een na de andere tegenslag en zich toch heeft ingezet als spelend lid, als penningmeester, en als vrijwilliger bij allerlei evenementen.

In al haar bescheidenheid was Elly altijd beschikbaar en heeft zij veel bijgedragen aan ons verenigingsleven.

Wij leven mee met Sjaak en haar kinderen.

Namens het bestuur,
Chris Andree, voorzitter

(klik onderaan de foto voor de verdere tekst van de kaart)
Kaart Elly

Beste TOV’ers,

Namens het bestuur van TOV wens ik jullie en je dierbaren een gezond en voorspoedig 2021 toe. Los van alle overige perikelen heeft het afgelopen jaar vooral het verenigingsgevoel een flinke knauw gekregen. Zoals het er nu uitziet, gaat het ook nog wel enige tijd duren voor we weer gezamenlijke activiteiten op touw kunnen zetten. Hopelijk kunnen we op afzienbare termijn in ieder geval weer in klein verband een balletje slaan. Voorwaarde daarvoor is wel dat de binnensport weer beoefend mag worden. Onze inschatting is dat het er deze maand nog niet van komt. Mocht dit wel zo zijn, dan zijn we er klaar voor en pakken we de activiteiten van voor deze lockdown weer op.

Hoe gek het ook klinkt, 2020 was voor TOV in financieel opzicht geen slecht jaar. Nauwelijks opzeggingen, iedereen heeft braaf de contributie betaald, en er was steun van overheid en huurbaas. Gezien de onzekerheid over het einde van de huidige winterslaap heeft het bestuur besloten de inning van de contributie uit te stellen tot het moment dat er meer duidelijkheid is over de hervatting van onze activiteiten. We gaan in ieder geval rekening houden met de periode dat we als vereniging geen tegenprestatie aan jullie hebben kunnen leveren.
Wees voorzichtig en zorg voor elkaar. Ook in klein verband kan het gezellig zijn.
Met sportieve groet,
Chris Andree, voorzitter