Alle berichten van Tom Braams

Keek Op DE Week wk 38

Drukke week was het. De eerste week van de NTTB competitie en ook nog RoTo wedstrijden op donderdag. Zo komt er langzamerhand toch weer wat meer rur in, maar het punt waarop je zou kunnen spreken van “back to normal” is nog ver weg, zeker nu de corona-maatregelen weer moeten worden aangescherpt. Het zou toch wel leuk zijn als we weer normaal aan de bar een biertje konden drinken. Maar we moeten maar blij zijn met wat we hebben, want maandenlang niet kunnen spelen was nog vervelender. Eerst een een paar aandachtspunten waarna we de resultaten van de diverse teams in de NTTB competitie nader bekijken.
GROTE CLUBACTIE
De grote clubactie is weer te begonnen. Zie de home-pagina met een link om loten aan te schaffen en een aansporing om ons cluppie te steunen.
ROTO COMPETITIE
De uitslagen van deze week waren bijzonder groot. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. De ene keer gaat het allemaal wat beter dan een andere. Toch moeten we weer sommige handicaps aanpassen en gaan zowel
Jack Stuifbergen en Toine Nooyen beiden per direct naar handicapgroep G waar ze zich zeker wat meer thuis zullen voelen.
De komende week zijn er geen RoTo wedstrijden gepland.
NTTB COMPETITIE
Zoals ik eerder deze week aan de competitiespelers heb gemaild zijn er nog een paar feiten waaraan de spelers nog moeten wennen. Ik herhaal ze nog maar even:
1) niet noodzakelijk meer wisselen van speelhelft na een game: De NTTB heeft vanwege Corona het nodige aan de spelregels aangepast. In de seniorencompetitie hoef je niet meer van speelhelft te wisselen, maar het mag wel. Spreek voor aanvang van je wedstrijd met je tegenstander af wat je doet, zodat je niet voor een verrassing staat.
2) DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) zoals bekend wordt er deze competitie, bij wijze van pilot, een proef genomen met het digitale wedstrijd formulier. Hiervoor is het noodzakelijk dat je de app van de NTTB op je telefoon download. Dit is een proef en het normale wedstrijd formulier moet ook worden ingevuld.
Ga naar onderstaande link voor meer uitleg en registreer je vervolgens:
https://www.nttb.nl/nttb-app-pilot-digitaal-wedstrijd-formulier-in-het-najaar/
“Huishoudelijke” mededelingen
zaaldienst komende week: vrijdag 25 september Team 6
wijzigingen op het competitie programma
Team 4: Reflex 2 – Rijnsoever teruggetrokken
Team 7: Reflex 8 – TOV 7 verzet naar maandag 21 sep (was vrijdag 25 sep)
Team 7: S’70 4 – TOV 7 verzet naar 12 okt (was 5 okt)
ALGEMENE BESCHOUWINGEN NTTB TEAMS
De enige conclusie die je kunt trekken is dat het slecht tot zeer slecht was, met als enig lichtpuntje in deze inktzwarte duisternis: team 5.   Totaal score: TOV 8 punten, tegenstanders  22

UITSLAGEN/COMMENTAAR WEEK 38
  wedstrijd  klas  uitslag  spelers resultaat
TTVN Nieuwkoop 1 – TOV 1  2 F   4 – 1  Jos 0, Michiel 1
Een stevige nederlaag. 3 partijen in 4 games en de andere 2 werden in 3 games beslist
Avanti 1 – TOV 2  3 L  5 – 0   Chris 0, Ruud 0
Ook hier geen partij waar een 5e game voor nodig was. Lees het verslag in het gastenboek.
 TOV 3    team teruggetrokken
ATTC 9 –  TOV 4  5 K  4 – 1  Rob 1, Caroline (invaller) 0
Ook een fors verlies, al valt hiervan nog wel te zeggen dat invaller Caroline normaal 1 klas lager speelt dus dat ze geen punten scoorde kan je haar moeilijk kwalijk nemen. Rob won de eerste partij in 5 games en ook voor zijn verliespartij waren 5 games nodig.
 TOV 5 – Rijnsoever 6  5 M  5 – 0  Bert 2, Ary 2 en het extra spel (voorheen dubbel)
Eindelijk een positief verhaal. Alle potten gewonnen al waren er bij 2 partijen nog wel 5e games nodig.
 Scylla 7 – TOV 6  6 G  5 – 0
 Dick 0, Caroline 0
 Er gingen nog wel 2 potten in 5 games, maar dat was dan wel het enige positieve.
TOV 7 – ATTC 11  6 F  1 – 4  Arnold 1 – Tom 0
 Er werden maar 4 van de 5 wedstrijden gespeeld, omdat ik (Tom) in het “extra spel” tegen het einde moest opgeven omdat de pijn in mijn linkervoet te heftig was geworden en ik mijn laatste partij niet kon spelen. Jammer hoor, want de eerste 3 partijen, dus ook dat “extra spel”, gingen in 5 games. Arnold won zijn resterende enkel nog netjes in 3 games. Ik was helaas niet in staat om mijn laatste partij te spelen zodat ATTC goedkoop aan hun 4e punt kwam.

PROGRAMMA KOMENDE WEEK:
MA 21 sep 20:00
Reflex (L) 8 – TOV 7
DI 22 sep 20:00
TOV 2 – Reflex (L) 2
VR 25 sep 20:15
TOV 1 – Play Fair 2
Play Fair 5 – TOV 5
TOV 6 – Docos 11

corona protocol

Het is zover. We kunnen weer tafeltennissen. Daar gelden wel allerlei beperkingen bij, zoals de algemene richtlijnen van het RIVM, het protocol Verantwoord Sporten van het NOC – NSF en de aanvullende richtlijnen van onze bond, de NTTB. Er hoeft geen protocol ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd. De gemeente houdt het bestuur verantwoordelijk voor het volgen van protocollen en richtlijnen. Het bestuur heeft afgelopen maandag 29 juni besproken wat dit voor TOV betekent.
Op mijn eerdere twee mails met het verzoek aan alle leden om te reageren heeft lang niet iedereen een reactie gestuurd. Dat vind ik teleurstellend. In de besluitvorming is daarom alleen rekening gehouden met degenen die gereageerd hebben. Het bestuur is uitgegaan van een beperkte belangstelling om te komen tafeltennissen in juli en augustus, de twee maanden die normaal gesproken de zomerstop vormen. Er wordt in juli en augustus geen training gegeven. Voor de start van de competitie wordt gekeken hoe we daar invulling aan kunnen geven.
Deze mail gaat in op de regels met betrekking tot de toegang, op de inrichting en het gebruik van de zaal en de faciliteiten, en op de maatregelen gericht op veiligheid en hygiëne. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken ligt in eerste instantie bij jullie als leden van TOV. Het bestuur is eindverantwoordelijk maar geen politieagent. Doel is een verantwoorde en zo veilig mogelijke sportbeoefening, niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. Spreek elkaar wanneer nodig aan en houd het daarbij vriendelijk. Wanneer je er niet uitkomt, beslist het bestuur.
Toegang
We gaan op 6 juli gecontroleerd weer open.
Er is sprake van aanwezigheidsregistratie bij de ingang, de verplichting je handen te reinigen, en vast te leggen dat je geen klachten hebt. De benodigdheden hiervoor staan op een een tafeltje in de hal. De aanwezigheidsgegevens worden vier weken bewaard voor eventueel contactonderzoek.
Om de 1,5 meter ook in de hal te kunnen handhaven gaat uitgaand verkeer voor inkomend verkeer.
Je komt in sportkleding.
Er is een groepsindeling gemaakt:
– maandagavond 20.00 – 23.00: senioren. Er is altijd een bestuurslid aanwezig.
– woensdagochtend 09.00 – 11.00: tafeltennis overdag. Namens het bestuur is Maaike Verkade aanwezig. Met de groep wordt op 8 juli overlegd hoe het vertrek van Gerard Turk kan worden opgevangen en hoeveel belangstelling er is gedurende de zomermaanden.
– woensdagavond 18.00 – 19.00: jeugd. Chantal de Haas coördineert en is aanspreekpunt. Zij benadert de jeugdleden rechtstreeks en maakt afspraken.
Algemeen aanspreekpunt is Chris Andree (06 27 058 470)
Een aantal leden heeft gemeld dat zij graag met zijn tweeën op andere momenten willen sporten. Dat kan. Je moet dit wel van tevoren melden bij Chris Andree (app of mail), en je daarnaast houden aan de andere afspraken zoals de aanwezigheidsregistratie, de hygiënemaatregelen en de schoonmaak van het gebruikte materiaal.
De zaal
Voor het vrij spelen is de zaal in vieren gedeeld. Er staan drie tafels opgesteld en er is een zitgelegenheid. De ingang wordt gevormd door de enkele deur en de uitgang door de dubbele deur. De vier kwarten worden van elkaar gescheiden door een gang van 1,5 m breed. Zie tekening:
De competitie opstellingen is (klik op afbeelding voor grotere weergave):
Tafeltennis is een individuele sport. Er mag niet gedubbeld worden. Er kunnen 6 personen spelen en 4 wachten tot zij aan de beurt zijn. Het rouleren gebeurt in onderling overleg. Bij de zitgelegenheid kan ook een drankje genuttigd worden. Voor en na het sporten geldt de 1,5 m afstand.
Materiaal
Gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal.
Ballen en batjes van de vereniging liggen op een aparte plaats en moeten op die plek ook weer ingeleverd worden om te worden gereinigd.
De faciliteiten
De kleedkamers kunnen gebruikt als garderobe, niet om je om te kleden. Je komt immers in sportkleding. Er kan maar 1 persoon binnen zijn. De douches worden niet gebruikt.
De toiletten kunnen gebruikt worden. Er liggen papieren handdoekjes.
De kantine kan niet gebruikt worden om een drankje te drinken. Er is onvoldoende zitruimte om aan de horeca richtlijnen te voldoen.
De bar voorraad is aangevuld. Er kan niet contactloos betaald worden. Er kan maar 1 persoon achter de bar om een drankje te pakken en om af te rekenen. Spreek per groep af wie de bediening voor zijn rekening neemt.
Veiligheid en hygiëne
Volg de richtlijnen van het RIVM ook bij TOV binnen: houd 1,5 m afstand, was je handen, schud geen handen, en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, blijf thuis bij klachten.
Reinig je handen als je binnenkomt en weggaat.
Zorg ervoor dat de ventilator in de zaal op stand 3 staat en voor een periode van drie uur draait (tijdklok achter de bar links naast de deur bij binnenkomst).
Veeg je handen tijdens het spelen niet af aan de tafel maar gebruik een eigen handdoek.
Iedere groep die gespeeld heeft, is verantwoordelijk voor het na afloop schoonmaken van tafels, materiaal en faciliteiten. Er is schoonmaakmateriaal en er ligt een lijst van wat schoongemaakt moet worden.
Tenslotte
Als er meer belangstelling blijkt te zijn dan gedacht dan werken we aan verruiming van de openingstijden, en aan het reserveren van een tafel via een app die door de NTTB beschikbaar wordt gesteld.
Voorlopig willen we op deze manier aan de slag. Als je suggesties hebt ter verbetering, laat dit dan aan mij weten.
Voor de competitie begint, evalueren we en kijken we naar aanpassingen.
Met sportieve groet,
Chris Andree, voorzitter TOV

Keek Op De Week wk 37

     KEEK OP DE WEEK (KODW) is een rubriek die tijdens het competitie seizoen wekelijks verschijnt met hoofdzakelijk de resultaten van de diverse teams in de competitie, maar ook andere zaken kunnen aan de orde komen.

Deze week nog geen competitie resultaten want het gaat maandag pas beginnen. Omdat er nog wat andere zaken zijn die jullie aandacht vragen beginnen we nu alvast.

Einde Verhaal…
Op 12 maart maakte ik in het gastenboek een verslag van onze wedstrijd tegen Docos en de laatste zin daarvan was: …in die partij kwam ik na 8-11 en 10-12 achter, bijna hopeloos dus, maar met 11-3 en 11-7 kwam ik terug in de wedstrijd en dan die laatste game, zo veel kansen en evenzovele missers het werd gewoon 10-12 en dus Einde Verhaal. Dat “einde verhaal” kreeg een dubbele betekenis want het betekende het einde van het seizoen omdat Corona losbarstte… (Tom Braams)

RoTo competitie
Nu zijn we alweer een tijdje op maandagavond en woensdagmorgen bezig met onze sport. Ook zijn er al een paar rondes van de RoTo competitie gespeeld. De RoTo competitie kent na jaren van deelname stilstand weer een opleving want waar we steeds met 10 teams de strijd aangingen, zijn het er nu 13. Er zijn dus diverse nieuwe deelnemers die, voor zover ik dat kan inschatten, er wel lol in hebben. Verder zijn ook twee leden teruggekeerd in de TOV-moederschoot die samen het RoTo team met de naam “De Herintreders” vormen. Ik dacht dat dit wel een ludieke naam was voor Patrick Vink en Richard van Egmond.
Een noodzakelijke wijziging is dat de handicap van nieuwe deelneemster Ingrid van Wijk met directe ingang is gewijzigd van groep E in groep F. Het zal haar wat meer “armslag” bieden.
De uitslagen van de wedstrijden die deze week zijn gespeeld zijn te vinden op senioren>RoTo competitie> programma, uitslagen en standen.
Het was altijd de gewoonte dat de RoTo competitie stil stond als de NTTB competitie gespeeld werd. Omdat er meerdere RoTo teams zijn waarvan de spelers niet aan de NTTB competitie meedoen zijn er voor deze teams onderling toch diverse wedstrijden vastgesteld, dit om zeker te zijn dat de competitie tijdig kan worden afgerond.
Het programma voor de RoTo van aanstaande donderdag is als volgt:
Berok: Bert Sargentini, Dick Verbeek (inv) – De Recreanten: Wim Dekker, Tom Braams (inv)
G&G: Gerda Geerlings, Arnold Geerlings (inv) – Tokaja: Karin Machielsen, Jack Stuifbergen, Toine Nooyen
Backspin: Ted v.d. Ploeg, Ingrid v. Wijk – De Herintreders: Richard v. Egmond, Patrick Vink

NTTB competitie
Voor het eerst sinds vele jaren bleek het niet mogelijk om een jeugdteam te formeren. Een grote teleurstelling, zeker voor de jeugdcommissie, die er alles aan heeft gedaan om een team op de been te brengen, maar helaas zonder resultaat. Er ligt een grote uitdaging voor de jeugdafdeling om dit eenmalig te laten zijn en weer spelers te vinden/opleiden.

De seniorenteams in de NTTB competitie gaan de komende week van start en het programma van de diverse teams is als volgt:
Maandag 14 sep:
NTTV Nieuwkoop – TOV 1(Michiel v.d. Klugt, Jos de Kremer, Ingrid Hoek)
Dinsdag 15 sep:
TOV 5  (Ary Hoogeveen, Bert Sargentini) – Rijnsoever 6
Scylla 7 – TOV 6 (Caroline Valk, Dick Verbeek)
TOV 7(Arnold Geerlings, Tom Braams) – ATTC 11
Vrijdag 18 sep:
Avanti 1 – TOV 2 (Jan Does, Ruud Hoogeveen, Chris Andree)
ATTC 9 – TOV 4 (Chantal de Haas, Rob Langelaan, Max Pastoors)
NB) TOV 3 is teruggetrokken.

Gastenboek
Als je iets te zeggen hebt of je wilt wat kwijt over competitie of je wilt een verslag(je) doen over een wedstrijd… ga naar het gastenboek op de website (ttvtov.nl) en doe je verhaal! Je kunt ook reageren op verhalen van anderen.

Corona
De belangrijkste Corona-regels, behalve de 1,5 meter afstand, zijn:
1) Bij binnenkomst handen ontsmetten. Ontsmettingsmiddel staat direct bij binnenkomst links op de tafel.
2) Op dezelfde tafel ligt de presentielijst die door allen moet worden ingevuld.
3) De kleedkamers/douches zijn buiten gebruik. Alleen jack/jas kunnen er worden opgehangen en sportschoenen worden aangetrokken.
4) In de kleedkamers mag slechts 1 persoon aanwezig zijn.
5) Spelers komen in sportkleding en gaan daarmee ook huiswaarts.
6) Dubbelspel is voorlopig niet toegestaan

Dat is het voor deze week.
Groet Tom Braams
(reacties op de inhoud van het bovenstaande graag in het gastenboek)

 

Onderstaand een e-mail die gisteren 18 juli is verzonden:

Beste TOV-ers,

De RoTo competitie gaat ook dit seizoen weer beginnen. Het vorige seizoen hebben we het, om bekende redenen helaas niet kunnen afmaken. Ik hoop dat dit het komende seizoen wel gaat lukken.
De RoTo is een interne competitie waaraan ieder seniorlid kan meedoen en in sommige gevallen ook niet-leden.
Voor hen die niet weten wat deze competitie inhoudt een korte uitleg.
In teams van 2 spelers wordt er tegen een andere teams gespeeld volgens een schema dat tevoren bekend wordt gemaakt.

  • Er wordt gespeeld in maximaal 3 games tot 21 punten (5x serveren). Iedere gewonnen game levert 1 punt op. Een wedstrijd kent hierdoor alleen in uitslag van 2-1 of 2-0.
  • De competitie wordt gespeeld in de periodes dat er geen NTTB competitie wordt gespeeld. Dat is dus van eind augustus tot half september, van eind november tot half januari en van eind april tot eind mei. De speelavond is (behoudens een enkele uitzondering) donderdag-avond aanvang 2.00 uur
  • Afhankelijk van het aantal ingeschreven teams spelen alle teams een keer tegen elkaar. De laatste jaren volgde hierna dan nog zogenaamde Paly-Offs. Bij een aantal inschrijvingen van meer dan 10 teams zullen de Play-Offs niet worden gespeeld
  • Er wordt gespeeld met een handicap systeem. Dat wil zeggen dat minder getalenteerde spelers voorsprongpunten krijgen ten opzichte van sterkere spelers. Het kan voorkomen dat geen punten voorsprong worden gegeven als de tegenstander nagenoeg even sterk is. (zulks ter beoordeling van de organisatie).
  • Een team kan bestaan uit 3 personen maar per wedstrijd spelen er 2 van de 3.
  • Het deelnemersgeld voor het komende seizoen is Euro 6.00 per persoon. Bij een team bestaande uit 3 personen betalen alle drie deelnemers dit bedrag.
  • De inschrijfgelden plus enkele donaties vormen het prijzengeld voor de winnaars.
  • Kijk voor verdere informatie en spelregels op de website ttvtov.nl > senioren > RoTo competitie

Op dit moment is nog niet duidelijk of het dubbelspel als gebruikelijk zal worden gespeeld of dat er een alternatief voor zal komen.
Ik hoop dat dit seizoen een groter aantal deelnemers zich zullen melden zodat er misschien meer teams kunnen worden gevormd.
Voor vragen en aanmeldingen graag een mail naar wss@ttvtov.nl met vermelding wie je teamgenoot is. Iedereen graag aanmelden ook de spelers die al jaren meedoen. Als je voor het eerst wilt meedoen maar heb je geen teamgenoot, geef dan toch ook even een mail, dan zoeken wij een partner…
Jullie deelname-mails zie ik graag voor 10 augustus tegemoet. Hou er rekening mee dat de eerste wedstrijden op donderdag 27 augustus zullen worden gepland!

Groet Tom Braams